Ο «α» παρουσιάζει την μελέτη του Καταφύγιου Τουριστικών Σκαφών στο λιμένα Πορτοχελίου

149 θέσεις τουριστικών σκαφών προβλέπονται στην Μαρίνα του Πορτοχελίου. Πρόκειται για ένα έργο που όταν κατασκευαστεί θα δώσει λύση σε

Περισσότερα

Αχλαδόκαμπος και Ροεινό χωρίς συνταγογράφηση

Εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη είναι η συνταγογράφηση των φαρμάκων των κατοίκων του Αχλαδοκάμπου και του Νέου Ροεινού στα αντίστοιχα

Περισσότερα