Σύννεφα στην παράταξη Σφυρή

Τη θέση του παραιτηθέντα Αντιδημάρχου Ερμιονίδας Γιάννη Δημαράκη κατέλαβε με απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη Σφυρή ο Γιώργος Μπουρίκας, χωρίς να λαμβάνει μισθό. Στον νέο αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της δημοτικής ενότητας Ερμιόνης, Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας, καθώς και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ο Γιάννης Δημαράκης με τη σειρά του διαψεύδει τα όσα αναφέρονται στην απόφαση για ορισμό αντιδημάρχου, ότι δηλαδή παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Όπως αναφέρει ο πρώην αντιδήμαρχος:
«Υπενθυμίζω ότι στην με αρ. πρωτ. 4538/30-5-2016 αίτηση παραίτησής μου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Ερμιονίδας αναφέρω επί λέξει τα εξής:
« Κύριε Δήμαρχε
Επειδή
1. δεν χαράσσεται από κοινού η ακολουθούμενη πολιτική του Δήμου,      
2. δεν υπάρχει συντονισμός των δράσεων του Δήμου,
3. υπάρχει έλλειψη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και επίδειξη προκλητικής συμπεριφοράς εκ μέρους του με αποτέλεσμα να μην επιλύονται σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η εν λόγω εταιρεία και
4. παρ’ όλες τις κατά καιρούς παρεμβάσεις μου και προσπάθειες δεν υπήρξε ανταπόκριση εκ μέρους σας, σας παρακαλώ για τους παραπάνω λόγους να με απαλλάξετε από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου.»

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό στον καθένα ότι οι λόγοι της παραίτησής μου δεν ήταν καθόλου προσωπικοί αλλά καθαρά πολιτικοί. Επομένως η αξιολογική αναφορά του Δημάρχου ότι οι λόγοι της παραίτησής μου ήταν προσωπικοί, είναι αναληθής και αβάσιμη.