Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου στο Άργος

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, (21:00):
 
Οικονομικά Θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2016 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 
2. Επί του από 20-10-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 
3. Επί του από 20-10-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης – άρδευσης, δικαιωμάτων βοσκής Δ.Ε. Αλέας και τέλους ακαθαρίστων εσόδων Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 
4. Επί του από 25-11-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ. και Ελεγχόμενης Στάθμευσης ετών 2012 – 2013, λόγω αχρεωστήτως βεβαιωθέντων τελών» – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
 
5. Επί του από 25-11-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίων καταστήματος Χονδρικής Αγοράς (κυλικείου) ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
 
6. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.
 
Τεχνικά Θέματα:
7. Περί εγκρίσεως 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 813.389,98 € με Φ.Π.Α. του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» – εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.
 
8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Μύλων» – εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.
 
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Λυρκείας 2015» – εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.
 
10.Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 2016» – εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.
 
 
Τρέχοντα Θέματα:
11.Περί εγκρίσεως και εφαρμογής Διαδικασιών Διαχείρισης και Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για την τεκμηρίωση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Άργους – Μυκηνών στα πλαίσια της διαχειριστικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20 – εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.
 
12.Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος στην Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.
 
13. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 184954/ΓΔ4/2-11-2016 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018» – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
 
14.Επί αιτήσεως της ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 
15.Επί αιτήσεως της CIBIREAC STELUTA του GEVRGI για ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.