34 αρχαιοφύλακες με 7μηνα σε Μυκήνες, Επίδαυρο και Παλαμήδι

1.314 άτομα πρόκειται να προσληφθούν για 7 μήνες σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία προκειμένου να καλυφθεί και φέτος το διευρυμένο ωράριο τους τουριστικούς μήνες.

Σε ότι αφορά την Αργολίδα εγκρίθηκαν 34 προσλήψεις ημερήσιων φυλάκων και νυχτοφυλάκων για τους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών, της Επιδαύρου και του Παλαμηδίου.

Αναλυτικότερα για τον Αρχαιολογικό χώρο Μυκηνών 19 άτομα (17 ημερήσιοι, 2 νυχτοφύλακες), για τον Αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου 10 άτομα (8 ημερήσιοι, 2 νυχτοφύλακες) και για το Παλαμήδι 5 ημερήσιοι φύλακες.

Η σχετική προκήρυξη αναμένεται αργότερα.