Δημαιρεσίες στον Δήμο Άργους – Μυκηνών

Την Κυριακή, 5 Μαρτίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Μυκηνών, το οποίο και εξέλεξε με ψηφοφορία νέο Πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ο νόμος ορίζει για την 1η Κυριακή του Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου εξελέγει ο κ. Κωνσταντίνος Μπέγκος ως Πρόεδρος του ΔΣ ενώ ως αντιπρόεδρος εκλέχθηκε  ο κ.Παναγιώτης Νικολαράκος και η κ.Αγγελική Σταμέλου ψηφίστηκε για το αξίωμα της γραμματέως. Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Κων/νος Μπέγκος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη δημοτική περίοδο, δηλαδή μέχρι την 31-8-2019.

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από της χθεσινής εκλογής για την δεύτερη δημοτική περίοδο, δηλαδή μέχρι της 31-8-2019, εξελέγησαν οι κάτωθι:
1. Κρίγγος Δημήτριος
2. Σκούφης Παναγιώτης
3. Τσίμπος Δημήτριος
4. Οικονόμου Θεόδωρος
5. Διολίτσης Πέτρος
6. Καρούζος Πέτρος (Σύμβουλος μειοψηφίας)
7. Νικητόπουλος Δημήτριος (Σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Χαρτοφύλλης Νικόλαος (Σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από της χθεσινής εκλογής μέχρι πέρατος της δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι της 31-8-2019, εξελέγησαν οι κάτωθι:
1. Μπόμπου – Δανούση Αικατερίνη
2. Νώτης Ιωάννης
3. Τζαβέλλας Βαγγέλης
4. Τσετσέκος Σπυρίδων (Σύμβουλος μειοψηφίας)
5. Ριμπάς Πέτρος (Σύμβουλος μειοψηφίας)

Στη συνέχεια το Δ.Σ προχώρησε στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την δεύτερη δημοτική περίοδο.

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι,
1. Τάγκαλης Βασίλειος
2. Παπαϊωάννου Παναγιώτης
3. Πετσέλης Χρήστος
4. Κρίγγος Δημήτριος
5. Γκαβούνος Νικόλαος
6. Γκριτζάνη – Δήμα Ιωάννα (Σύμβουλος μειοψηφίας)
7. Μουζακιώτης Αναστάσιος (Σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Τσετσέκος Σπυρίδων (Σύμβουλος μειοψηφίας),

οι οποίοι έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενώ αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εξελέγησαν οι κάτωθι:
1. Μαρλαγκούτσος Πέτρος
2. Δελής Νικόλαος
3. Μποζιονέλος Τρύφωνας
4. Μουσταϊρας Παναγιώτης (Σύμβουλος μειοψηφίας)
5. Μποζιονέλος Γεώργιος (Σύμβουλος μειοψηφίας) οι οποίοι έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.