Επαγγελματική κατάρτιση από τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 30 υπαλλήλους. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες , και το συνολικό χρηματικό όφελος είναι 160 ευρώ .

Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής, είναι έως 29 Σεπτεμβρίου και η υλοποίηση θα γίνει τέλος Ιανουαρίου 2018.

Για πληροφορίες και αιτήσεις για τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου, Μητρόπαπα Γεωργία τηλ.6974752344 από 10.30 πμ έως 13.00 μ.μ