Erasmus στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου

Το 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ξεκινάει την συνεργασία του για 3 σχολικά έτη από 2017- 2018 έως και 2019 -2020 με 4 ευρωπαϊκά σχολεία από την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.

Πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αίτηση του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου με άλλα 4 ευρωπαϊκά σχολεία  και τίτλο «It´s Logical, dear Math!».

Το σχέδιο αφορά στη συνεργασία του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου ως εταίρος, με συντονιστή το σχολείο Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite από την Πορτογαλία και άλλους τρεις εταίρους τα σχολεία Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Fermi από την Ιταλία, Szigethalmi Szent István Általános Iskola kezdőlapja από την Ουγγαρία και Kaštonų pagrindinė mokykla από τη Λιθουανία.

Σύντομη περιγραφή του σχεδίου:

Οι 5 συνεργαζόμενες χώρες εντοπίζουν ένα κοινό σύνολο προβλημάτων που σχετίζονται με τη μαθηματική και τη λογική κοινή σκέψη για όλους τους εταίρους:

– Χαμηλό ενδιαφέρον και χαμηλή αυτοπεποίθηση των μαθητών στα μαθηματικά και τις επιστήμες. Οι μαθητές νοιώθουν απογοήτευση από τα μαθηματικά στο σχολείο, ιδιαίτερα τα κορίτσια. Οι μαθηματικοί προωθούν έναν συγκεκριμένο τρόπο επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τον καθημερινό κόσμο ή από την επιστήμη ή από τα ίδια τα μαθηματικά.

– Αύξηση των κοινωνικών και συμπεριφορικών προβλημάτων καθώς περισσότεροι μαθητές ζουν σε διαλυμένες οικογένειες, οικογένειες μεταναστών, στη μέση της οικονομικής κρίσης και περνούν περισσότερο χρόνο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικά παιχνίδια και τηλεόραση.

– Η εφαρμογή των αρχών της Περιεκτικής Εκπαίδευσης είναι μια καθημερινή πρόκληση, όταν σε κάθε σχολείο αυτού του έργου υπάρχει μια ετερογενής σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού με διαφορετικές ειδικές ανάγκες και διαφορετικές ικανότητες μάθησης.

– Η έλλειψη εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές τεχνολογίες, η μειωμένη πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, η ελλιπής κατάρτιση.

– Δυσκολία στη συσχέτιση της μαθηματικής σκέψης με τη λογική και την υπολογιστική σκέψη.

Στο πλαίσιο αυτό δηλώνουμε ως κύριο στόχο την «Ανάπτυξη μαθηματικής και λογικής σκέψης χρησιμοποιώντας καινοτόμες δραστηριότητες και στρατηγικές παιχνιδιών».

Αυτό θα είναι το μέσο για τον τελικό στόχο που είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές και η μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου, η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας δίπλα στην εθνική ταυτότητα, η παροχή δεξιοτήτων για τη ζωή.

Κρατώντας μαθηματική και λογική σκέψη εγκάρσια στο πρόγραμμα όλων των εμπλεκόμενων χωρών, ένας παράγοντας αυτού του σχεδίου είναι να δημιουργήσει έναν διαγωνισμό , συνδυάζοντας την αξιολόγηση PISA και το εθνικό πρόγραμμα σπουδών κάθε χώρας. Αυτός ο διαγωνισμός θα έχει αρχές παιχνιδιών και θα συμβεί σε δύο στιγμές: σε κάθε χώρα με τις εθνικές ομάδες και, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας, με μαθητές από όλες τις χώρες εταίρους. Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτών των δοκιμών και θα διεξαχθεί μια πολύ πλούσια συζήτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Erasmus στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου

Ειδικοί στόχοι:

– Να χρησιμοποιήσουμε το gamification (κατασκευή παιχνιδιών) για να καταστήσουμε τη διδασκαλία και τη μάθηση πιο αποτελεσματική και ελκυστική

– Να χρησιμοποιήσουμε δραστηριότητες παιγνιώδεις για να βελτιώσουμε τη λογική και τη μαθηματική σκέψη σε κάθε θέμα

– Να κινητοποιήσουμε τους μαθητές για να εμπλακούν σε «δύσκολα» θέματα (STEM).

– Να δημιουργήσουμε περισσότερη διασκέδαση στην τάξη και να ενισχύσουμε τον ενθουσιασμό.

– Να δημιουργήσουμε νέα μαθησιακά πρότυπα για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας.

– Να βρούμε μια δημιουργική προσέγγιση προς τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ή κινητικά προβλήματα.

– Να ελαχιστοποιήσουμε το χάσμα μεταξύ του χαμηλότερου και του κορυφαίου στη βαθμολογία καθώς και μεταξύ των εταίρων.

– Να αναπτύξουμε δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία, η ανθεκτικότητα, η ψυχική ευελιξία, η επίλυση προβλημάτων, η ικανότητα συλλογισμού, η αυτοπεποίθηση

– Να κάνουμε τους μαθητές πιο έτοιμους για την καθημερινή τους ζωή και για το μέλλον τους, χρησιμοποιώντας τη μαθηματική και λογική σκέψη.

– Να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, διατηρώντας ισχυρές εθνικές ταυτότητες

– Να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια του έργου εστιάζουμε σε 3 διαφορετικές ομάδες-στόχους: μαθητές, εκπαιδευτικοί και τοπικές κοινότητες, διότι:

1) πρόκειται για ανταλλαγή καλών πρακτικών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από διαφορετικές περιοχές, τα αποδεικτικά στοιχεία των οποίων θα είναι τα τελικά προϊόντα μας ·

2) από την εκπαιδευτική δραστηριότητα και επίσης από την ποικιλία δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται καθ “όλη τη διάρκεια του έργου θα προκύψει η επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, η οποία περιλαμβάνει τη διεθνή συνεργασία, τη διαχείριση των καθηκόντων και την επίτευξη των στόχων μας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε τομείς γλωσσικών ικανοτήτων, τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια του σχεδίου

3) θα συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες, π.χ. οικογένειες, που θα συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες, μοιράζοντας το πεδίο εφαρμογής τους πραγματοποιώντας πρακτικά ορισμένα καθήκοντα / προκλήσεις του έργου μαζί με τους μαθητές. Επίσης, θα εμπλέξουμε τις τοπικές αρχές, τις εταιρείες και τις επιστημονικές ενώσεις που θα κληθούν να μοιραστούν το όραμά τους για τα προβλήματα και τις λύσεις τους.