Τι λένε οι Γερμανοί (BMFSFJ) στο anagnostis για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Στον «αέρα» βρίσκεται ακόμα ο καθορισμός έναρξης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, αφού από τα πλέον επίσημα Γερμανικά χείλη, ανακοινώνεται μέσω του anagnostis. org , ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα ημερομηνία υπογραφής με την Ελληνική πλευρά.

Ο Άκης Γκάτζιος, μετά την αποστολή του στη Βόννη κατά την οποία ξεκίνησε να διερευνά τι ακριβώς συμβαίνει και δεν προχωρά η ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, η δημιουργία του οποίου εξαγγέλθηκε πανηγυρικά τον Σεπτέμβριο του 2014, με μια Δήλωση Προθέσεων του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας Γιοάχιμ Γκάουκ στο Βερολίνο, απευθύνθηκε και στις δύο πλευρές. Στον Έλληνα Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης Παυσανία Παπαγεωργίου και στη Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Υπουργό Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων (BMFSFJ) Franziska Giffey, ζητώντας απαντήσεις σχετικά με την πορεία ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδρύματος.

Απάντηση προς το παρόν δόθηκε μόνο από τη Γερμανική πλευρά και συγκεκριμένα από τον Frank Kempe, Υπεύθυνο Τύπου του BMFSFJ στο Βερολίνο:

«Αγαπητέ κύριε Γκάτζιο.
Σας ευχαριστούμε για το ερώτημά σας. Ευχαρίστως θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω. Σχετικά με τις ερωτήσεις σας μπορώ να σας ενημερώσω για τα εξής:

Τον Ιούλιο του 2017, η τότε Ομοσπονδιακή Υπουργός Νεολαίας Katarina Barley και ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπέγραψαν μια συμφωνία για τα περαιτέρω διαδικαστικά βήματα και την έναρξη του Ιδρύματος Νεολαίας το 2019.

Ένεκα τούτου, σχηματίστηκε μια διμερής κυβερνητική ομάδα εργασίας, η οποία ρυθμίζει το (νομικό) πλαίσιο για το Ίδρυμα Νεολαίας. Αυτή η ομάδα εργασίας έχει συναντηθεί τρεις φορές μέχρι τώρα, τελευταία φορά στις 24 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Μεταξύ των δύο εμπλεκομένων υπουργείων συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων και το νομικό πλαίσιο για την έναρξη των εργασιών του Ιδρύματος Νεολαίας, το οποίο ακολουθεί πλέον  τις αντίστοιχες εθνικές διαδικασίες.

Πέρα από αυτό έχει δημιουργηθεί μια διμερής επιτροπή από εκπροσώπους των κυβερνήσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που συνήλθε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2017 και η οποία, μέχρι την έναρξη των εργασιών του Ιδρύματος Νεολαίας, θα συσκέπτεται μια φορά το χρόνο, και θα ανταλλάσσει απόψεις για τις εθνικές εξελίξεις πάνω σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία, θα πληροφορεί σχετικά με προγράμματα υποστήριξης νέων και θα συντονίζει κοινές δράσεις.

Στο ερώτημα πότε μπορεί να υπογραφεί η ιδρυτική σύμβαση, δεν μπορώ να σας απαντήσω επί του παρόντος. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα ημερομηνία υπογραφής.

Με εκτίμηση
Frank Kempe
Υπεύθυνος Τύπου
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων (BMFSFJ)

Η απάντηση στα Γερμανικά
Sehr geehrter Herr Gkatzios,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne versuche ich Ihnen weiterzuhelfen. Folgendes kann ich Ihnen zu Ihren Fragen mitteilen (Quelle: ein Sprecher):
Im Juli 2017 haben die damalige Bundesjugendministerin Katarina Barley und der Generalsekretär für Jugend und Lebenslanges Lernen im griechischen Ministerium für Bildung, Forschung und Religiöse Angelegenheiten eine Vereinbarung über die weiteren Arbeitsschritte und die Eröffnung des Jugendwerks im Jahr 2019 unterzeichnet.
Dementsprechend wurde eine bilaterale Regierungsarbeitsgruppe gebildet, die die (rechtlichen) Rahmenbedingungen für das Jugendwerk regelt. Diese Arbeitsgruppe hat sich bisher drei Mal getroffen, zuletzt am 24. April dieses Jahres. Zwischen den beiden beteiligten Ressorts wurden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Arbeitsaufnahme des Jugendwerks vereinbart, die nun die jeweiligen nationalen Verfahren durchlaufen.
Außerdem wurde ein bilaterales Gremium aus Vertretungen der Regierungen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gebildet, das im Dezember 2017 erstmals zusammen gekommen ist und sich bis zur Arbeitsaufnahme des Jugendwerks einmal jährlich über die jeweiligen nationalen Entwicklungen der Jugendpolitik austauscht, über Programme zur Jugendförderung informiert und gemeinsame Maßnahmen koordiniert.
Die Frage, wann der Gründungsvertrag unterzeichnet werden kann, kann ich Ihnen derzeit nicht beantworten. Ein Termin steht dafür noch nicht fest.
Viele Grüße
Frank Kempe
Pressereferent
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Διαβούλευση

Εντύπωση προκαλεί πάντως που από την Ελληνική πλευρά δεν υπάρχει ακόμα απάντηση. Παρότι ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης Παυσανίας Παπαγεωργίου, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Γερμανία για το συγκεκριμένο θέμα, δεν εκδόθηκε καμία ανακοίνωση, ούτε φυσικά απάντησε στο ερώτημα που του τέθηκε από το anagnostis.org για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Επίσης, από την Ελληνική πλευρά δεν φαίνεται να έχει γίνει διαβούλευση με φορείς και οργανώσεις νέων και το θέμα το χειρίζεται μόνος του ο κος Παπαγεωργίου, ο οποίος ή διστάζει να πάρει την πρωτοβουλία να προχωρήσει ή γνωρίζει κάτι, το οποίο δεν αποκαλύπτει δημόσια.
Παρόλα αυτά νεολαίοι και των δύο χωρών ρωτούν όπως φαίνεται από την έρευνα που κάνει το anagnostis.org συγκεκριμένες απαντήσεις για το θέμα, οι οποίες δεν δίδονται ούτε από την Ελληνική, ούτε από τη Γερμανική πλευρά.

Και τίθεται εν τέλει το ερώτημα: Υπάρχει τελικά από την Ελληνική και τη Γερμανική πλευρά η πρόθεση να προχωρήσει η δημιουργία του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας ή οι μακροχρόνιες συναντήσεις εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων έχουν σκοπό να σβήσει η αρχική πρόθεση που εκφράστηκε σε ανώτατο επίπεδο;
Άκης Γκάτζιος