Ένα βιωματικό σεμινάριο ψαλτικής στο Άργος

Μία ιδιαίτερα σημαντική δράση για πρώτη φορά, ένα σεμινάριο φωνητικής με διάδραση και βιωματική συμμετοχή πρόκειται να υλοποιηθεί από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Αργολίδας στο Άργος, στις 28 & 29 Νοεμβρίου. 

Η Ψαλτική Τέχνη και η σχέση που έχει, ή θα πρέπει να έχει, με την Τέχνη της ορθής φώνησης αλλά και οι συνέπειες της κακής χρήσης/κατάχρησης του οργάνου καθώς και θέματα που σχετίζονται με την σωστή αναπνοή και τη στήριξη της φωνής θα αναδειχθούν από την Διδάσκουσα κ. Χριστίνα Μιχαλάκη αριστούχο του Ιουνίου Πανεπιστημίου, με απώτερο στόχο την ορθή άρθρωση του Λόγου, την καλύτερη και αποτελεσματικότερη φώνηση σε συνδυασμό με την λιγότερη δυνατή καταπόνηση του φωνητικού οργάνου κατά τη χρήση του.

Σεμινάριο Ψαλτικής