Έρχονται πάνω από 4500 μόνιμες προσλήψεις – Ποιές τρέχουν για την Αργολίδα

Μετά τις γιορτές του Πάσχα έρχονται περισσότερες από 4.500 μόνιμες προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας αλλά και σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. Συγκεκριμένα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ οι 4.500 μόνιμες θέσεις της ειδικής αγωγής. Υπενθυμίζεται πως αυτές οι προσλήψεις αφορούν το 2019 και αποτελούν μέρος των προσλήψεων που θα γίνουν από το υπουργείο Παιδείας μέχρι και το 2022.

Σημειώνεται πως η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάσει μοριοδότησης κριτηρίων, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους τόσο ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ όσο και με αποστολή της αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης – Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες ή Περιφερειακές.

Στο μεταξύ, εκδόθηκε η προκήρυξη 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 76 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε οκτώ διαφορετικούς φορείς.

Πρόκειται για προσλήψεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους, στην Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας, στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Επιμελητήριο Λακωνίας και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερα, οι θέσεις που είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φτάνουν τις 63 και αντίστοιχα αυτές της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τις 7. Τέσσερις είναι οι θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ δύο Υποχρεωτικής.

Οι θέσεις κατανέμονται στους Νομούς Αργολίδας, Μεσσηνίας, Δράμας, Αττικής, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Κορινθίας, Λασιθίου, Φθιώτιδας, Πέλλας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Αχαΐας, Εβρου, Μαγνησίας, Καβάλας, Λάρισας, καθώς και στα νησιά Ρόδο, Κω, Λέσβο, Χίο, Σύρο, Νάξο και Ζάκυνθο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού του τόπου, στην ιστοσελίδα www. asep.gr. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Τετάρτη 8 Μαΐου και λήγει την Πέμπτη 23 Μαΐου και ώρα 14.00.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.