Οι τομείς που θα απασχολήσουν ιδιαίτερα τους τρεις βουλευτές Αργολίδας

Με αντικείμενο την εκλογή προεδρείου συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος και αντιπρόεδρος ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επίσης, ο κ. Ανδριανός είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου η οποία είναι αρμόδια για τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους δύο βουλευτές Αργολίδας ο Γιάννης Γκιόλας είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων η οποίας είναι αρμόδια για το Υπουργείο Οικονομικών.

Αντίστοιχα ο Ανδρέας Πουλάς είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία είναι αρμόδια για τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.