Ο Μαρλαγκούτσος αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Άργους

Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους  με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ορίστηκε ο Πέτρος Μαρλαγκούτσος.

Ο κος Μαρλαγκούστος προτάθηκε με εισήγηση του προέδρου Παναγιώτη Σκούφη και ψηφίστηκε από όλα τα μέλη λαμβάνοντας οκτώ ψήφους, δεδομένου ότι δεν υπήρξε άλλο όνομα μέλους για την κάλυψη της θέσης του Αντιπροέδρου της επιχείρησης.

Η Επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από:

Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο
Έξι ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου
Ένα μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην Επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν.
Ένα μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της Επιχείρησης
Δύο δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Άργους – Μυκηνών με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της Επιχείρησης

Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου απ’ αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Συγκεκριμένα:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Σκούφης με αναπληρωτή τον Χρήστο Πετσέλη (Δημοτικό Σύμβουλο) 
Μέλη του Δ.Σ οι κάτωθι:
Πέτρος Μαρλαγκούτσος (Δημοτικός Σύμβουλος) με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου (Δημοτικό Σύμβουλο)
Σπυριδούλα Σπανού (Δημοτική Σύμβουλο) με αναπληρώτρια την Παναγιώτα (Πένυ) Καχριμάνη (Σύμβουλο Κοινότητας Άργους)
Νικόλαος Δελής (Δημοτικός Σύμβουλος) με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Οικονόμου (Δημοτικό Σύμβουλο)
Νικόλαος Γκαβούνος (Δημοτικός Σύμβουλος) με αναπληρωτή τον Δημήτριο Γιαννακόπουλο (Δημοτικό Σύμβουλο)
Βαρβάρα Γιαννούση (Δημότισσα) με αναπληρώτρια την κ. Αναστασία Μήτση (Δημότισσα)
Μαίρη Μέρη (Δημότισσα) με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Πιτσάκη (Δημότισσα)
Παναγιώτης Ζαχαριάς (εκπρόσωπος ΤΕΕ) με αναπληρωτή τον Λάμπρο Καρούτζο (εκπρόσωπο ΤΕΕ)
Λουκάς Κούρος (Δημοτικός Σύμβουλος) με αναπληρωτή τον Νικόλαο Χαρτοφύλλη (Δημοτικό Σύμβουλο) – εκπροσώπους μειοψηφίας
Κωνσταντίνα – Βασιλική (Βαλεντίνα) Ρούσου (Δημοτική Σύμβουλο) με αναπληρώτρια την Σοφία Δημάκη (Δημοτική Σύμβουλο) – εκπροσώπους μειοψηφίας
Ιωάννης Νταγιάκας (Εκπρόσωπος Εργαζομένων) με αναπληρωτή τον Χρήστο Παπαμιχαήλ (Εκπρόσωπο Εργαζομένων)