Έγινε ξανά κατοικία το Airbnb που έκλεισε ο δικαστής στο Ναύπλιο. Όλες οι αποφάσεις

Υπό την απειλή προσωπικής κράτησης ενός μηνός και χρηματικής ποινής 1.000 ευρώ, για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο Ναύπλιο που επιχείρησε να το μισθώσει βραχυπρόθεσμα μέσω Airbnb, μετέτρεψε ξανά τη χρήση του σε μόνιμη κατοικία.

Η απόφαση – βόμβα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου που απαγορεύει τη χρήση διαμερίσματος για βραχυπρόθεσμη μίσθωση τύπου Airbnb σε πολυκατοικία του Ναυπλίου πήρε Πανελλήνιες διαστάσεις. Ακόμα και σήμερα – τόσους μήνες μετά – παραμένει στην επικαιρότητα με πρωτοσέλιδα στον Αθηναϊκό Τύπο (Τα Νέα) και συνεχίζει να συζητείται.

Έγινε και πάλι κατοικία το Airbnb που έκλεισε ο δικαστής στο Ναύπλιο

Το θέμα αποκάλυψε ο Έντυπος Αναγνώστης Πελοποννήσου από τις αρχές του Σεπτέμβρη, όταν είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των υπόλοιπων ιδιοκτητών διαμερισμάτων της πολυκατοικίας κατά του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που διατίθετο για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω της γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb.

Έγινε και πάλι κατοικία το Airbnb που έκλεισε ο δικαστής στο Ναύπλιο

Όπως ήταν φυσικό το θέμα προκάλεσε πανελλαδικό ενδιαφέρον, καθώς το συγκεκριμένο δεδικασμένο ανοίγει τον ασκό του αιόλου και για άλλες αντίστοιχες διεκδικήσεις για πολλές υποθέσεις σε όλη τη χώρα.

Η δικαστική απόφαση δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των υπολοίπων ιδιοκτητών διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, και καλεί τον ιδιοκτήτη που μισθώνει το σπίτι του με Airbnb να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση, ως τουριστικού καταλύματος και να περιοριστεί στη χρήση αυτής ως κατοικίας.

Έγινε και πάλι κατοικία το Airbnb που έκλεισε ο δικαστής στο Ναύπλιο

Επίσης απειλεί εις βάρος του προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας απόφασης. Τέλος επιβάλλει σε βάρος του την δικαστική δαπάνη των αιτούντων, την οποία ορίζει στο ποσό των 300 ευρώ.

Ανησυχία ιδιοκτητών για το Airbnb στο Ναύπλιο – Πως ερμηνεύει την απόφαση η ΠΟΜΙΔΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά και την δικαστική απόφαση το διαμέρισμα της εν λόγω πολυκατοικίας έπαψε να διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω της Airbnb και ξανάγινε κανονική κατοικία, δεδομένης της προσωποκράτησης και του ύψους του προστίμου που καλείται να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης σε αντίθετη περίπτωση. 

Έγινε και πάλι κατοικία το Airbnb που έκλεισε ο δικαστής στο Ναύπλιο 

Απόσπασμα της δικαστικής απόφασης:

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης μάρτυρος των αιτούντων στο ακροατήριο και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας με υπόγειο που ανεγέρθηκε σε οικόπεδο της πόλης του Ναυπλίου και διέπεται από την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών, με την οποία καθορίστηκαν οι κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι, οι χώροι αποκλειστικής χρήσης εκάστου συνιδιοκτήτη καθώς και οι περιορισμοί κατά τη χρήση των κοινόχρηστων μερών και των διηρημένων αυτοτελών ιδιοκτησιών και η οποία αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του τίτλου ιδιοκτησίας καθενός από τους συνιδιοκτήτες.

Επίσης πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ης, στις αρχές Αυγούστου 2019, προέβη σε καταχώρηση του ως άνω ακινήτου της σε τουριστικούς επαγγελματικούς οδηγούς κρατήσεων και σχετικές ιστοσελίδες με το διακριτικό τίτλο «big apartment» ως τουριστικής επιχείρησης – καταλύματος, και έκτοτε εκμεταλλεύεται την ιδιοκτησία της ως τουριστικό κατάλυμα, εκμισθώνοντάς το επιπλωμένο.

Επίσης παρέχει και άλλες υπηρεσίες, όπως την υποδοχή και παροχή τουριστικών οδηγιών και ξενάγησης, ενώ οργανώνει την έλευση και την αποχώρηση των επισκεπτών, ειδικά όταν υπάρχουν διαδοχικοί επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να συνυπάρχουν την ίδια ημέρα, για αυτές δε τις υπηρεσίες προβλέπει ειδικές χρεώσεις, εκτός της τιμής διανυκτέρευσης. Σύμφωνα δε με την αναρτημένη σε τουριστικούς οδηγούς καταχώρηση, στο ακίνητο της καθ’ης δύναται να φιλοξενηθούν έως 10 επισκέπτες, στην πραγματικότητα όμως διαμένουν περισσότερα άτομα, τα οποία εναλλάσσονται κάθε δύο με τρεις ημέρες, όπως έχουν διαπιστώσει οι αιτούντες.

Οι επισκέπτες, οι οποίοι συνήθως είναι πολυμελείς οικογένειες ή μεγάλες παρέες, οχλαγωγούν τόσο κατά την παραμονή τους στο διαμέρισμα, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής, ακόμη και τις ώρες κοινής ησυχίας, αφήνουν τα απορρίμματά τους στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ πολλές φορές καταλαμβάνουν, με τα σχήματά τους τις θέσεις στάθμευσης των λοιπών συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, παραβιάζοντας τις αποκλειστικές τους χρήσεις επί των θέσεων που αποτελούν παραρτήματα των ιδιοκτησιών τους και παρακωλύοντας τη δική τους στάθμευση.

Επίσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι επισκέπτες της καθ’ης κάνουν πολύωρη χρήση συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, τον οποίο η καθ’ης διαφημίζει στην καταχώρησή της ως παροχή του διαμερίσματος της, αποκλείοντας τους αιτούντες από την ελεύθερη χρήση αυτής

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ης, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών της στο μισθωμένο διαμέρισμα, παραχωρεί σε αυτούς τον κωδικό ασφαλείας των δύο κεντρικών εισόδων της πολυκατοικίας, με συνέπεια, οι αιτούντες να έρχονται καθημερινά σε επαφή με άγνωστο αριθμό προσώπων που εναλλάσσονται κάθε δύο με τρεις ημέρες.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει, δικαιολογημένα, έντονη ανασφάλεια στους αιτούντες, οι οποίοι ανησυχούν για την ακεραιότητά τους, την ασφάλεια των ανηλίκων τέκνων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων.

Από την επισκόπηση την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών, στο άρθρο 4 αυτής, ορίζεται ότι «1 Για κάθε αμφισβήτηση ή αμφιβολία ως προς τη σωστή και νόμιμη χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση των διαμερισμάτων ως χορευτικά κέντρα, σχολεία, ξενοδοχεία, ωδεία, χοροδιδασκαλεία ή σχολές ρυθμικής και γενικά κάθε χρήση επικίνδυνη για την ασφάλεια της οικοδομής και που ενοχλεί τους ενοίκους αυτής, προκαλεί υπερβολικό θόρυβο ή δυσοσμίες ή είναι αντίθετη στους νόμους, τις αστυνομικές διατάξεις και χρηστά ήθη ή διαταράσσει την ησυχία και την ασφάλεια των ενοίκων της οικοδομής, ή που προσβάλλει την οικογενειακή, ηθική και την κοινωνική τάξη και ευπρέπεια..».

Από όσα προαναφέρθηκαν, πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ης χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία της με σκοπό διαφορετικό από αυτόν της κατοικίας, συγκεκριμένα ως τουριστικό κατάλυμα, που προσιδιάζει στην έννοια του ξενοδοχείου, αφού φιλοξενεί σε αυτό άγνωστο αριθμό ατόμων που εναλλάσσονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ολίγων ημερών, παραβιάζοντας τον ως άνω Κανονισμό.

Συνεπώς η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να υποχρεωθεί η καθ’ης να παύσει την προσβολή του κανονισμού σύστασης της πολυκατοικίας και συγκεκριμένα να παύσει και να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας – διαμερίσματος, της οποίας είναι κυρία, ως τουριστικού καταλύματος και να περιοριστεί στη χρήση αυτής ως κατοικίας.

Επίσης πρέπει να απειληθεί σε βάρος της καθ’ης προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας απόφασης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Επίσης πρέπει να επιβληθεί σε αυτήν η δικαστική δαπάνη των αιτούντων, όπως κατωτέρω ορίζεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ης.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθ’ης να παύσει την προσβολή του κανονισμού σύστασης της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στο Ναύπλιο, επί της οδού ….. και συγκεκριμένα να παύσει και να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση της υπό στοιχεία οριζοντίου ιδιοκτησίας – διαμερίσματος, της οποίας είναι κυρία, ως τουριστικού καταλύματος και να περιοριστεί στη χρήση αυτής ως κατοικίας.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της καθ’ης, προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας απόφασης.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ης την δικαστική δαπάνη των αιτούντων, την οποία ορίζει στο ποσό ίων τριακοσίων (300,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στο Ναύπλιο, χωρίς την παρουσία της πληρεξούσιας δικηγόρου των αιτούντων, στις 7-11-2019.

Έγινε και πάλι κατοικία το Airbnb που έκλεισε ο δικαστής στο Ναύπλιο

Είχε προηγηθεί η πρώτη στα χρονικά προσωρινή διαταγή που απαγορεύει βραχυχρόνια και ευκαιριακή μίσθωση σε πολυκατοικία, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις 25/9/2019 και την απόφαση 263/2019 που εκδόθηκε στις 7/11/2019.

Απόσπασμα της προσωρινής διαταγής:

Η απόφαση Προσωρινής Διαταγής (691 ΚΠολΔ), που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Έντυπος Αναγνώστης Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου, αφού έλαβε υπόψη την υπό κρίση αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, τα έγγραφα που προσκόμισαν αμφότερα τα διάδικα μέρη, τις καταθέσεις των μαρτύρων, και τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς τους διά των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά, και μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής, την εξακολούθηση της χρήσης οριζόντιας ιδιοκτησίας κυριότητας της καθ’ ης υπό το τρέχον καθεστώς μεταβολής χρήσης αυτής, καθόσον το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η χρήση αυτής ως μισθίου επί τη βάσει κατάρτισης αλλεπάλληλων συμβάσεων βραχυχρόνιας και ευκαιριακής μίσθωσης στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού αντιβαίνει στο γενικότερο πνεύμα του υπ’ αριθ. 3.788/4- 9-2006 Κανονισμού Σχέσεων Συνιδιοκτητών, του οποίου το άρθρο 4 προβλέπει αφενός ρητώς την απαγόρευση χρήσης έκαστου διαμερίσματος ως ξενοδοχείου, ήτοι ως τουριστικού καταλύματος, στην έννοια του οποίου εμπίπτουν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (άρθρο 2 του ν.2160/1993, ΦΕΚ Α’ 118), με επιπλέον παροχές, μεταξύ των οποίων και υπηρεσιών χορήγησης κλινοσκεπασμάτων και καθαριότητας, οι οποίες και βασίμως πιθανολογήθηκε ότι παρέχονται εν προκειμένω, και, αφετέρου, επιτρέπει τις μισθώσεις υπό την μορφή των διατάξεων των άρθρων 574επ, ΑΚ και του ΠΔ 34/1995, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του ν.4242/2014, στις κατηγορίες των οποίων, όμως, δεν εμπίπτει η ένδικη μίσθωση.

Επομένως, κρίνει ότι η εν λόγω μίσθωση συνιστά παράνομη μεταβολή χρήσης της κατοικίας κυριότητας της καθ’ ης η αίτηση, κατά παράβαση του ανωτέρω Κανονισμού, την οποία και απαγορεύει προσωρινά και για την οποία (μεταβολή χρήσης) θα έπρεπε να είχε προηγηθεί συμβολαιογραφική τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης του Κανονισμού και υπό τους όρους αυτού, η οποία ουδέποτε έλαβε χώρα, και πιθανολογήθηκε βασίμως ότι η καθ’ ης η αίτηση, ανεξάρτητα από τα όποια οικονομικά της θεμιτά κίνητρα, ενήργησε αυθαίρετα και χωρίς να προκαλέσει ενδεχόμενη έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την μεταβολή της χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας κυριότητάς της, ενώ εν τοις πράγμασι θίγεται το δικαίωμα κάθε συνιδιοκτήτη στην απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων καθώς και στη σύμφωνη με τον Κανονισμό Σχέσεων Συνιδιοκτητών χρήση, υπό το πρίσμα της μη βλάβης των δικαιωμάτων των λοιπών συνιδιοκτητών, καθώς επιπλέον κρίσιμο για το παρόν Δικαστήριο είναι το ότι πιθανολογήθηκε, ομοίως βασίμως, ότι η καθ’ ης μέσω του συζύγου της (ως άνω αναφερόμενου μάρτυρα της καθ’ ης), που διαχειρίζεται τις μισθώσεις του ακινήτου της, δεν παραδίδει στους εκάστοτε μισθωτές απλά τα κλειδιά της κεντρικής εισόδου και του διαμερίσματος, αλλά γνωστοποιεί σε αυτούς τους κωδικούς ασφαλείας εισόδου της πολυκατοικίας, οι οποίοι δεν υποκαθιστούν απλώς τη χρήση κλειδιών αλλά υφίστανται στο πλαίσιο επαυξημένης ασφάλειας των ενοίκων της πολυκατοικίας και της ιδιοκτησίας αυτών, η οποία με την γνωστοποίηση των κωδικών ασφαλείας διασαλεύεται ουσιωδώς.

Επίσης στην απόφαση αναφέρεται ότι, καίτοι στην διαδικτυακή πλατφόρμα ενοικίασης του διαμερίσματος μνημονεύεται η απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, πιθανολογήθηκε ότι από τους εκάστοτε ευκαιριακούς μισθωτές γίνεται ευρύτατη χρήση του, ο οποίος χώρος, παρά την απαγόρευση, απεικονίζεται για προφανείς διαφημιστικούς λόγους στην σχετική ιστοσελίδα και έτσι συνάγεται η δυνατότητα χρήσης του, με αποτέλεσμα να αποκλείεται ή να περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση του από τους ιδιοκτήτες των λοιπών διαμερισμάτων και από τα επί το πλείστον ανήλικα παιδιά τους.

ΟΡΙΖΕΙ δικάσιμο για τη συζήτηση της κύριας αίτησης την 25Π-9-2019 και ώρα 10:00. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού δικασίμου στην καθ’ ης δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση».