Μόδα οι κεραίες κινητής δίπλα από σχολεία του Άργους

Η κεραία κινητής τηλεφωνίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους ξεσήκωσε γονείς και δασκάλους, με μπροστάρη τον διευθυντή του σχολείου Παναγιώτη Μουσταϊρα, που ήταν και ο πρώτος που εντόπισε το πρόβλημα. Η μαζική κινητοποίηση και η υπερπροβολή της έφεραν αποτέλεσμα, καθώς ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο ήταν εγκατεστημένος ο σχετικός εξοπλισμός, υποχώρησε μπροστά στις πιέσεις και αιτήθηκε στη ΔΕΗ να σταματήσει την ηλεκτροδότηση, άρα και τη λειτουργία της. Μόνο έτσι οι γονείς πείστηκαν να επιτρέψουν στα παιδιά να ξαναπάνε στο σχολείο το οποίο είχε κλείσει προσωρινά σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Όπως απ’ ότι φαίνεται αυτό δεν είναι το μόνο σχολείο που αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα στη πόλη. Οι κεραίες δίπλα σε σχολεία του Άργους έχουν γίνει μόδα, καθώς το ίδιο συμβαίνει με καμουφλαρισμένες κεραίες που γειτνιάζουν με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, το 4ο Νηπιαγωγείο Άργους και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους-Μυκηνών στον Άγιο Σπυρίδωνα. Για το θέμα αυτό εκκρεμούν ασφαλιστικά μέτρα, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, μεταξύ άλλων, προκαλούνται παρεμβολές στις τηλεοράσεις.

Γι’ αυτό τον λόγο ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός φέρνει το θέμα με σχετική ερώτηση στη βουλή απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή τους.

Καμουφλαρισμένη κεραία κινητής στο Άργος, δίπλα σε σχολεία, προκαλεί παρεμβολές στις τηλεοράσεις

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής Ερώτησής μου, ενημερώθηκα από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι αντίστοιχο πρόβλημα με εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί σκεπών κτιρίων που γειτνιάζουν άμεσα με σχολικά κτήρια αντιμετωπίζουν πέρα από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, το 4ο Νηπιαγωγείο Άργους και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Άργους-Μυκηνών στον Άγιο Σπυρίδωνα.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του σχετικού ισχύοντος νόμου 4635/2019 (άρθρο 35 παράγραφος 3): «Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ’ αριθμ. 53571/3839/1.9.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 παρόντος άρθρου».

Δεδομένου του ότι το ζήτημα έχει ευλόγως προκαλέσει σημαντική ανησυχία μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών του Σχολείου, καθίσταται επιτακτικό μετά τις σχετικές καταγγελίες να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος και να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1. Με ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνει η απομάκρυνση των κεραιών από κτίρια που γειτνιάζουν με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, το 4ο Νηπιαγωγείο Άργους και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους-Μυκηνών στον Άγιο Σπυρίδωνα.

2. Με ποιες κινήσεις θα διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του νόμου σε ό,τι αφορά τις χωρικές και άλλες προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του γενικού πληθυσμού και ιδιαίτερα βρεφών, μαθητών, και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

3. Αν έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες βάσει της σχετικής νομοθεσίας διαδικασίες και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των κεραιών».