Τί ζητάει εργολάβος από το Νίκα και γιατί μπήκε δικηγόρος στη μέση;

Ανοιχτό παραμένει νομικά, αλλά και διοικητικά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το θέμα των απαιτητών πληρωμών εργολάβου, παρότι ο τελευταίος έχει δικαιωθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου της Τρίπολης και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προέβη στην Παρασκευή σε ορισμό δικηγόρου για να αναλάβει να χειριστεί την υπόθεση.

Η Περιφέρεια με ανακοίνωσή της μιλάει για «υπέρογκες απαιτήσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο δικηγόρος θα αναλάβει τη νομική υποβοήθηση της Περιφέρειας σχετικά με την πληρωμή αναδόχου ενός έργου του οποίου – όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε – «οι τόκοι στοίχισαν περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό του».

Αναφέρεται ακόμα: «Το θέμα παραμένει ανοιχτό – νομικά, αλλά και διοικητικά – καθώς διερευνάται η υπευθυνότητα, αφ’ ενός για την απαίτηση εκ μέρους του εργολάβου υπέρογκων αποζημιώσεων από την Περιφέρεια, και αφ’ ετέρου για την καθυστέρηση που υπήρξε όσον αφορά τις διαδικασίες στο σύνολό τους.

Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας έχει από την πλευρά της εκφράσει αντιρρήσεις για τις πιο πολλές από τις απαιτητές πληρωμές, ενώ ο εργολάβος έχει δικαιωθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου της Τρίπολης και του Συμβουλίου της Επικρατείας».