Με 25 θέματα συνεδριάζει το ΠεΣυ Πελοποννήσου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 α . Διαδικασία ελέγχου: 

1 . Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Πετράκου, με θέμα: «Ανάγκη αποκατάστασης του αρχοντικού Ταρσούλη – Αξελού». 

2 . Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Γόντικα, με θέμα «Καταστροφές από τον καύσωνα στην ελαιοπαραγωγή». 

β . Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ 

3 . Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

4 . Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

5 . Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

6 . Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 και άρθρου 17 του Π.Δ. 242/1996 περί ορισμού επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Αρκαδίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος 

7 . Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs – Green Building / Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης Ενέργεια για Πράσινα Κτίρια με σεβασμό στις σημερινές χρήσεις και Δημόσιες Ανάγκες (GREEN BUILDING), στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED 2014 – 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

8 . Έγκριση 13ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600010. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

9 . Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ” με κωδικό 2014ΕΠ52600011. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος 

10 . Έγκριση του αριθμ. 6/3-6-2020 αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Σκαντζός 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

11 . Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600008 . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος 

12 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αρχαίας Επιδαύρου της ΔΕΥΑ Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου της ΠΕ Αργολίδας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης 

13 . Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Εκπόνηση μελετών για τη στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και λειτουργική αναδιαρρύθμιση του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Άργους. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα 

14 . Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Μελέτη βελτίωσης δρόμου από Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού προς Κάντια Π.Ε. Αργολίδας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος 

15 . Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Μελέτη για την βελτίωση των δικτύων και του τρόπου άρδευσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στην περιοχή του ΤΟΕΒ Ασίνης – Δρεπάνου Ναυπλίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

16 . Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Κορινθίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600003. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής 

17 . Έγκριση έγκρισης 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600000. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης 

18 . Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 141/13-04-2020 (ΑΔΑ:64ΘΝ7Λ1-Υ03) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, έως την 30.09.2020 ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα 

19 . Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 448/18/01-10-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα για την υπογραφή της σύμβασης «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» με προϋπολογισμό και πίστωση 60.000,00 € και τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρ. 4 της εν λόγω σύμβασης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής 

20 . Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων Π.Ε. Κορινθίας έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης 

21 . Έγκρισης 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Κορινθίας έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

22 . Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Εκδιδομένων επ’ αμοιβή Προσώπων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης 

23 . Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα “Νικηφόρος Βρεττάκος” και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ”, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 7) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

24 . Έγκριση 6ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος 

25 . Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 482/3-10-2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς την συμπλήρωση του τρίτου μέλους της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996/(ΦΕΚ-179 Α΄) : «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος