Γιατί αποφάσισαν να αποσύρουν τον φάκελο για την ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Πελοποννήσου

Σε μία κίνηση τακτικής για να κερδίσει χρόνο, καθώς δεν είναι δυνατό να προλάβουν την προθεσμία που έχει τεθεί από την Κομισιόν, προέβη η κυβέρνηση αναφορικά με την ΣΔΙΤ απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Ένα έργο που σχεδιάστηκε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και που ο νυν περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας μην έχοντας άλλη εναλλακτική στα χέρια και με τον χρόνο να πιέζει, ύψωσε ασπίδα για την υλοποίησή του, γνωρίζοντας πιθανώς ότι έχει να διαχειριστεί μία «καυτή πατάτα».

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε πως η Ελλάδα αποσύρει το φάκελο του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», όπως ενημέρωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, με σχετικό έγγραφό του προς τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα, «λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις» που έχουν διατυπωθεί εγγράφως από την Κομισιόν, «θα προβούν στην αναμόρφωση του φακέλου, μέσω εξειδικευμένου συμβούλου και με την υποστήριξη της ομάδας JASPERS, με την οποία έχει ήδη γίνει η σχετική επικοινωνία, προκειμένου να επανυποβληθεί ο Φάκελος Μεγάλου Εργου στις υπηρεσίες σας το συντομότερο δυνατό».

Οπως εξηγεί ο υφυπουργός, «λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVlD-19, αλλά και ότι η προθεσμία για την απάντησή μας συμπίπτει με την περίοδο των καλοκαιρινών αδειών στελεχών των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι δεν κατέστη δυνατή η συμπλήρωση / επικαιροποίηση του φακέλου εμπρόθεσμα και για το λόγο αυτόν οι ελληνικές αρχές αποσύρουν τον φάκελο του έργου που έχει υποβληθεί».

Δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο:

Αίτημα απόσυρσης φακέλου ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Πελοποννήσου