Κορωνοϊός: Καθαρό το αποχετευτικό σε Ναύπλιο και Τολό

Καθαρό από κορωνοϊό φαίνεται ότι είναι το αποχετευτικό δίκτυο σε Ναύπλιο και Τολό. Αυτό προκύπτει από τις αναλύσεις που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑ Ναυπλίου με δειγματοληπτικό έλεγχο, τον οποίο πραγματοποίησε στις 10 Αυγούστου. 

Παρά λοιπόν, τα κρούσματα που καταγράφονται στην περιοχή, φαίνεται ότι η διασπορά του ιού είναι σημαντικά περιορισμένη, έτσι ώστε να μην έχει εισχωρήσει στο αποχετευτικό δίκτυο των δύο περιοχών. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της δημοτικής επιχείρησης: «Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, με αίσθημα ευθύνης προς τους Δημότες συμβάλλει στην προσπάθεια της Πολιτείας για την έγκαιρη ανίχνευση του ιού SARS CoV-2 στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από το Αποχετευτικό Δίκτυο Ναυπλίου και Τολού, ως συμπληρωματικό εργαλείο για την επιτήρηση της εξάπλωσης του ιού, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Για το λόγο αυτό προχώρησε στον έλεγχο των Αποχετευτικών Δικτύων Ναυπλίου και Τολού για παρουσία του ιού SARS CoV-2. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου 2020 και ο έλεγχος έγινε στο Διαπιστευμένο Εργαστήριο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που επισυνάπτονται, «Δεν ανιχνεύτηκε ιός SARS CoV-2» στο Αποχετευτικό Δίκτυο και των δύο πόλεων.

Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου θα συνεχίσει τον έλεγχο και με επαναληπτικές δειγματοληψίες στο άμεσο μέλλον», καταλήγει η ανακοίνωση. 

Δείτε τις αναλύσεις:

Αναλύσεις κορωνοϊός

Αναλύσεις κορωνοϊός

Πώς προσδιορίζεται η συγκέντρωση του SARS-CoV-2 στα λύματα

Στα αποχετευτικά δίκτυα των πόλεων καταλήγουν ανθρωπογενή απόβλητα, τα οποία περιέχουν σωματικά υγρά (ούρα, σάλιο, ιδρώτα, αίμα, αναπνευστικές εκκρίσεις), υγρά από πλύσιμο του σώματος και των ρούχων, περιττώματα, ακαθαρσίες κλπ. Όλα τα παραπάνω περιέχουν ανθρώπινο βιολογικό υλικό και φυσικά στην περίπτωση της τωρινής πανδημίας μέσα σε αυτό βρίσκεται και το αντιπροσωπευτικό γονιδίωμα του ιού SARS-CoV-2, προερχόμενο από κατοίκους που είτε νοσούν είτε είναι ασυμπτωματικοί φορείς του ιού.

Με βάση την περιορισμένη πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία (Ολλανδία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Γαλλία, Σουηδία) τα λύματα δεν αναμένεται να περιέχουν ενεργά μολυσματικά σωματίδια του ιού, αλλά υπολείμματα του ιού, που είναι μεν ανενεργά για τη μετάδοση της νόσου, αλλά αποτελούν ικανά στοιχεία ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού της παρουσίας του ιού.

Συνεπώς, ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού στα λύματα μπορεί να αποτελεί ποσοτικό δείκτη του επιπέδου διασποράς του ιού σε όλη την κοινότητα και όχι μόνο στα διαγνωσθέντα κρούσματα του ιού. Οι ερευνητικές ομάδες από τα έξι τμήματα του ΑΠΘ συνεργάζονται στην ανάπτυξη και ενός θεωρητικού μοντέλου εκτίμησης αριθμού κρουσμάτων με βάση τις μετρήσεις συγκέντρωσης του ιού, ισοζυγίων μάζας στα λύματα, καθώς και την ιολογική αποτίμηση εκκριμάτων από κρούσματα που έχουν νοσηλευτεί.