Λαμπρόπουλος για …ψεκασμένους: Γιατί ακυρώθηκε η έγκριση της μελέτης για το Πάρκο Κολοκοτρώνη

Τους λόγους για τους οποίους ακυρώθηκε η απόφαση έγκρισης της μελέτης για το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο, εκθέτει ο δημοτικός σύμβουλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, απαντώντας στα όσα είχε προαναφέρει η παράταξη του δημάρχου Δημήτρη Κωστούρου, κάνοντας λόγο για τυπικούς λόγους και για «ψεκασμένους» που δεν θέλουν την ανάπλαση του πάρκου.

Όπως σημειώνει ο δημοτικός σύμβουλος Ναυπλιέων:

«Για την από 2.9.2020 και με αριθμό πρωτ.106176 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου.

Η ανωτέρω περιγράφείσα απόφαση ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 88/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου κατόπιν προσφυγής της μείζονος αντιπολίτευσης και του συνδυασμού Ανάπλι εμπρός για τους κάτωθι λόγους.

1.Επειδή μη νομίμως τέθηκε προς έγκριση η συγκεκριμένη μελέτη αφού τέτοιο θέμα ουδόλως υπήρξε στην ημερήσια διάταξη που απεστάλη προς τους Δημοτικούς συμβούλους !!!

2. Δεν υπήρξε εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής .

3. Η απόφαση ελήφθη χωρίς την απαιτούμενη έγκριση της μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου πολιτισμού !!!, ήτοι της υπηρεσίας νεότερων μνημείων .

Και 4. Η απόφαση ελήφθη χωρίς την απαιτούμενη έγκριση της διεύθυνσης δασών Αργολίδας .

Αυτούς τους λόγους ο κ. Δήμαρχος τους θεωρεί μικρούς και τυπικούς και μιλά εκμεταλλευόμενος το αξίωμα του, που το οφείλει στην Δημοκρατία, για ψεκασμένους…»