Θα περιμένει για πολύ ακόμα τον ανάβαλο η Ερμιονίδα;

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός είχε σήμερα ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και τον Υφυπουργό κ. Κώστα Σκρέκα για την πορεία υλοποίησης των έργων του Αναβάλου στην Ερμιονίδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ενημέρωση αφορούσε τα εξής:

Α. Σε ό,τι αφορά τα έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στην Ερμιονίδα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου ως Προϊστάμενη Αρχή του έργου έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για το σύνολο της προς απαλλοτρίωση έκτασης για το έργο της κατασκευής των έργων μεταφοράς και διανομής, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης σε συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασαρχείο, Κτηματική Υπηρεσία), οι οποίες εκτιμώνται σε έξι με οκτώ μήνες περίπου.

Στη συνέχεια θα επικαιροποιηθούν τα τεύχη του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου Σύμφωνα με τα τελευταία εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια για το έργο της κατασκευής, θα διαμορφωθούν όλα τα Τεύχη Δημοπράτησης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να αποσταλούν αρμοδίως επικαιροποιημένα και θεωρημένα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 για την απαιτούμενη προέγκριση της διαδικασίας, ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η Δημοπράτηση του έργου της κατασκευής της μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας.

Ο προϋπολογισμός της κατανομής των έργων μεταφοράς και διανομής διαμορφώνεται στα 48.000.000 ευρώ (με τον ΦΠΑ), ενώ επίσης εντάχθηκαν τα ακόλουθα υποέργα:

  • Απαλλοτριώσεις, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ
  • Αρχαιολογία, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
  • ΟΚΩ, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ
  • Ηρτημένη Εσοδεία, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
  • ΔΕΗ, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ
  • Κατασκευή αρδευτικού δικτύου, προϋπολογισμού 17.600.000 ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό για το σύνολο τω απαιτούμενων έργων και ενεργειών 68.350.000 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Β. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη αρδευτικού δικτύου στο Δήμο Ερμιονίδας, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης έχει συντάξει όλα τα Τεύχη Δημοπράτησης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αυτά έχουν αποσταλεί αρμοδίως θεωρημένα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 για την απαιτούμενη προέγκριση δημοπράτησης της διαδικασίας, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η Δημοπράτηση της μελέτης, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.477.960,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.