Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου: Οδηγίες για τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου επ’ αφορμή της λήξης αντιπυρικής περιόδου επισημαίνει με ανακοίνωσή της ότι είναι δυνατή έως και 30 Απριλίου 2021, η καύση αγροτικών εκτάσεων – γεωργικών υπολειμμάτων που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και σε απόσταση μικρότερη από τριακόσια(300) μέτρα από αυτές χωρίς άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν λαμβάνονται τα εξής μέτρα :

  • Δημιουργία ψιλής ζώνης με άρoση ή προωθητήρα πλάτους 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή.
  • Τεμαχισμός με άροση ή με άλλο τρόπο της υπό καύσης έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της.
  • Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά της δασικής έκτασης από την υπό καύση περιοχή.
  • Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια. (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ).

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι οι παραβάτες τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα βάση της σχετικής νομοθεσίας και υπογραμμίζει ότι “Η Πυροπροστασία είναι υπόθεση όλων μας”.