9 έκτακτες προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Ναύπλιο και Κόρινθο

Σε 9 έκτακτες προσλήψεις προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ σε Ναύπλιο και Κόρινθο για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Περιοχή Ναυπλίου ΣΟΧ1/2020

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)/ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 27/11/2020 εως και 07/12/2020

Περιοχή Κορίνθου ΣΟΧ2/2020

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου στην Περιοχή Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο του Νομού Κορινθίας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 27/11/2020 εως και 07/12/2020.

Για λόγους Δημόσιας Υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ/ΑΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, Περιοχή Κορίνθου Αγ. Νικολάου & Δερβενακίων 2 Κόρινθος, απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κα Μεντζέλου Σ. ή κα Παππά Στ. (Τηλ. Επικοινωνίας 2741042502 & 2741042504) εντός 10 ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή, πέραν της ταχυδρομικής και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των επισυναπτόμενων σε αυτήν απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e-mail: [email protected] με κοινοποίηση στο [email protected].

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και με φυσική αποστολή.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ