Νέα Κίος: Γήπεδο διαμαντάκι με υβριδικό χλοοτάπητα για αγώνες υψηλού επιπέδου

Έτοιμο για δημοπράτηση είναι το νέο γήπεδο στη Νέα Κίο με σύστημα υβριδικού χλοοτάπητα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για αγώνες υψηλού επιπέδου με πολύωρη χρήση.

Περίπου 20 εκατομμύρια συνθετικές ίνες υψηλής ποιότητας και απόδοσης, καρφωμένες μέσα στο υπόστρωμα, παρέχουν μεγάλη ενίσχυση στον φυσικό χλοοτάπητα, ώστε το γήπεδο να έχει την μέγιστη απόδοση για μεγάλο χρονικό διάστημα έως και 15 χρόνια χρήσης.

Επίσης θα ολοκληρωθεί η αποπεράτωση του γηπέδου της Δαλαμανάρας όπου θα διευκολύνει πολλά Αθλητικά σωματεία και θα αποσυμπιέσει τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών για προπονήσεις και αγώνες.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ένταξη τους στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Άργους -Μυκηνών (Ν. Αργολίδας)» συνολικού προϋπολογισμού 728.067,38 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Άργους -Μυκηνών (Ν. Αργολίδας), η οποία αφορά τα γήπεδα Νέας Κίου και Δαλαμανάρας 

Η Πράξη αποτελείται από:

  • Υποέργο 1: «Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Κίου με υβριδικό χλοοτάπητα του Δήμου Άργους -Μυκηνών (Ν. Αργολίδας)» προϋπολογισμού 529.282,53 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Άργους -Μυκηνών (Ν. Αργολίδας).
  • Υποέργο 2: «Αποπεράτωση γηπέδου Δαλαμανάρας του Δήμου Άργους -Μυκηνών (Ν. Αργολίδας)» προϋπολογισμού 198.784,85 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Άργους -Μυκηνών (Ν. Αργολίδας)

Η χρηματοδότηση επιμερίζεται ως ακολούθως:

  • ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 600.000,00 €
  • ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 128.067,38 €