Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

9 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με την εκκλησία μας γιορτάζουν: 

  • Σύλληψη της Αγίας Άννης
  • Δικαία Άννα η προφήτιδα Μητέρα του προφήτη Σαμουήλ
  • Άγιος Σωσίθεος
  • Όσιος Στέφανος ο νεολαμπής «ὁ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ἀντίπᾳ κειμένου»
  • Άγιος Ναρσής ο Πέρσης
  • Άγιος Ισαάκ
  • Αγία Βάσσα
  • Αγία Γουλχίλντα
  • Άγιος Εάσιος