Πελοπόννησος: Ποιο αεροδρόμιο ετοιμάζεται επαναλειτουργήσει μετά από 10 χρόνια

H προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για να μπορεί να δέχεται αεροσκάφη ελαφρού τύπου και η τελική έγκριση από την Πολιτική Αεροπορία απομένει για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο του Επιταλίου στην Ηλεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patrisnews.gr η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας έχει ήδη ολοκληρώσει τη σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης για την προμήθεια της υλικοτεχνικής υποδομής.

Συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια δυο ανεμουρίων και δύο χαλύβδινων ιστών 7 και 4 μέτρων για την τοποθέτησή τους, καθώς επίσης πυροσβεστικός και διασωστικός εξοπλισμός (μεταξύ αυτών, δεξαμενή νερού συγκεκριμένης χωρητικότητας, σύστημα παραγωγής υγραφρού, πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης, διασωστικός εξοπλισμός κ.α). Όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια, ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

«Με την προμήθεια και εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, θα επακολουθήσει ο έλεγχος από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου  να δοθεί η τελική έγκριση καταλληλότητας του χώρου. Έτσι, σε πρώτη φάση, “ανοίγει ο δρόμος” για την πραγματοποίηση πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών. Ωστόσο, στόχος και επιδίωξη μας, πέραν της επαναλειτουργίας του αεροδρομίου, είναι η ενδυνάμωση του χαρακτήρα και του ρόλου του. Ως Περιφερειακή Αρχή, καταβάλλουμε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου το Αεροδρόμιο Επιταλίου, να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αναπτυξιακών προοπτικών, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού για την Ηλεία», τονίζει μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γιαννόπουλος, που παρακολουθεί προσωπικά την εξέλιξη του έργου.

Τι ανέφερε η έκθεση

Με βάση την έκθεση καταλληλότητας του χώρου όπου βρίσκεται το πρώην Κρατικό Αερολιμένα Επιταλίου για τη λειτουργία του ως αεροδρομίου ,  η Υπηρεσία  της Πολιτικής Αεροπορίας γνωμοδότησε θετικά για την ίδρυση πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών, με απαραίτητη προϋπόθεση την υλοποίηση εργασιών και παρεμβάσεων στον χώρο. Η Έκθεση κοινοποιήθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο, με εντολή του οποίου εξουσιοδοτήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να διενεργηθεί ο τελικός έλεγχος και να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.  

Μεταξύ αυτών είναι η εγκατάσταση ανεμουρίων, η προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού και η διαμόρφωση των φυσικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει ο διάδρομος προσγείωσης (υψόμετρο πεδίου, διαστάσεις ζώνης ασφαλείας διαδρόμου κ.α) καθώς επίσης και οι διαγραμμίσεις (επανάχρωση των υφιστάμεων σημάνσεων).                                          

Το αεροδρόμιο του Επιταλίου ιδρύθηκε το 1975, και ενώ κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους πραγματοποιούνταν πτήσεις, με μεταγενέστερη απόφαση το 2010 σταμάτησε και τυπικά η λειτουργία του. Στην πράξη δεν είχαν πραγματοποιηθεί πτήσεις επί μακρό χρόνο, καθώς προκρινόταν η λειτουργία άλλων αεροδρομίων στην Πελοπόννησο.

Το αεροδρόμιο όσο βρισκόταν σε λειτουργία χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την εγκατάσταση πυροσβεστικών αεροπλάνων και σχεδόν καθόλου για επιβατικές και εμπορικές πτήσεις.