Τα λιγότερα στην Αργολίδα για μεταφορά μαθητών

Την απόδοση 61.000.000,00 ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας αφορά η αριθμ. 88348/16.12.2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα χρήματα αυτά κατανέμονται για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Tο Υπουργείο έλαβε υπόψη τα στοιχεία που του έστειλαν οι Περιφέρειες και αφορούν στο εκτιμώμενο κόστος της μεταφοράς μαθητών για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Επιπλέον, ορίζεται ότι τα ποσά αυτά δύναται να ανακατανέμονται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να καλύπτονται δαπάνες μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου το ποσό ανέρχεται σε 6.672.400 ευρώ με τη Λακωνία να παίρνει τα περισσότερα και την Αργολίδα τα λιγότερα, όπως και πέρσι.

Τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

  • Αργολίδα: 821.600,00
  • Αρκαδία: 1.219.300,00
  • Κορινθία: 1.636.100,00
  • Λακωνία: 1.706.600,00
  • Μεσσηνία: 1.288.800,00