Πελοπόννησος: Ξεμπλοκάρει το Leader – Προσεχώς οι αποφάσεις για 78 επενδυτικές προτάσεις

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων κος Κωνσταντίνος Μπαγινέτας με απόφασή του ενέκρινε το αίτημα υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 6.089.700,00 Ευρώ της ΟΤΔ Πάρνωνα. Η παραπάνω κατανομή θα καλύψει προτάσεις  ιδιωτικού χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και αυτό των 2.119.868,08 Ευρώ, το οποίο με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα μεταφέρθηκε στο υπομέτρο 19.2 του Τ.Π. LEADER της ΟΤΔ «Πάρνωνας ΑΕ» για την ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης.

Η ΟΤΔ «Πάρνωνας ΑΕ» θα προχωρήσει εντός των επόμενων ημερών σε αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα 78 επενδυτικών προτάσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.617.564,70 ευρώ. Μετά την παραπάνω απόφαση ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης του οριστικού Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η ανωτέρω απόφαση και ο Πίνακας Κατάταξης θα υποβληθούν εντός της εβδομάδας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα ακολουθήσει η έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληρωμές των επενδύσεων.

Μετά την παραπάνω εξέλιξη ολοκληρώνεται αισίως μια μικρή περίοδος καθυστέρησης που δημιουργήθηκε από την μετατροπή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα σε Αναπτυξιακό Οργανισμό με βάση τον Ν.4674/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χαράλαμπος Λυσίκατος Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και ο Πρόεδρος της ΕΔΠ κος Σπύρος Φλώρος θέλουν να ευχαριστήσουν δημόσια τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Παναγιώτη Νίκα για το προσωπικό ενδιαφέρον στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν καθώς και τον Γενικό Γραμματέα κο Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και τις Υπηρεσίες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την αδιάλειπτή 25ετή εμπιστοσύνη.

Leader