Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα anagnostis.org παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης που ακολουθούν, οι οποίοι στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την ορθή χρήση των πληροφοριών του site από τους χρήστες και την ομαλή παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι όροι αυτοί αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και το anagnostis.org και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Κάθε επισκέπτης και αποδέκτης των σχετικών υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Το anagnostis.org μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση και οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο για τυχόν αλλαγές.

Διαφορετικά, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού τόπου.

Όλοι οι χρήστες του anagnostis.org πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και κάθε χρήση του θεωρείται ότι γίνεται από ενήλικο χρήστη.

Ο παρόν ιστότοπος προσπαθεί συνεχώς οι πληροφορίες που περιέχει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα, αλλά δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται ακόμα και για την περίπτωση αμέλειας για οπιαδήποτε ζημιά τυχόν προβληθεί στον χρήστη από τη χρήση του anagnostis.org.

Στον ιστότοπο μεταξύ άλλων περιέχονται και πληροφορίες τρίτων και ως εκ τούτου ο anagnostis.org δεν δύναται να επαληθεύει και να εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

Η ευθύνη για την ορθή χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών του ιστότοπου βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη, ο οποίος αξιολογεί το περιεχόμενο κατά την κρίση του και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη. Ως εκ τούτου καμία πληροφορία που αποκτά ο χρήστης από το anagnostis.org και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του ιστότοπου, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους όρους χρήσης και το anagnostis.org δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχει. Επίσης, το περιεχόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση.

Προσωπικά δεδομένα

Ο παρόν ιστότοπος επίσης δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, που μπορεί να επισκεφθεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων, links ή διαφημίσεων και το anagnostis.org σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και σελίδων που συνδέεται.

Για τη δυνατότητα σχολιασμού κάτω από τα άρθρα ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το email του και το όνομά του για να σχολιάσει ως επισκέπτης τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας και γνωρίζοντας ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους περιεχόμενο που αναρτά, ενώ αποδέχεται και την άμεση διαγραφή του περιεχόμενου που ανάρτησε κατά την κρίση των διαχειριστών, εφόσον αυτό παραβιάζει το νόμο ή τους όρους χρήσης με οποιοδήποτε τρόπο. Οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν υποχρεούνται να ελέγχουν διαρκώς τα σχόλια και τις συζητήσεις μεταξύ των χρηστών, ούτε ευθύνονται προσωπικά για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει σε χρήστες ή τρίτους από τα σχόλια αυτά. Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το anagnostis.org. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν.

Οι χρήστες του anagnostis.org αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά της προσβολής προσωπικών δεδομένων τρίτων, της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης στοιχείων καθώς και της αποστολής ή μετάδοσης παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή με άλλο τρόπο αθέμιτου περιεχομένου και ευθύνονται έναντι των διαχειριστών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή ηθικής βλάβης που θα τους προκληθεί από την παράνομη ή αντίθετη στους όρους χρήσης εκ μέρους τους.

Το anagnostis.org ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει την περιήγησh. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στον υπολογιστή των χρηστών, αποθηκεύοντας τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Τα cookies παραμένουν είτε μέχρι να τα διαγράψετε είτε μέχρι να κλείσετε τον browser. Δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες και δεν βλάπτουν τη συσκευή του χρήστη. Παρόλα αυτά αν ο ίδιος ο χρήστης παρέχει προσωπικές πληροφορίες μέσω του anagnostis.org, αυτές μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Ο χρήστης αν δεν επιθυμεί τη χρήση cookies έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή για να τα απόκλειε.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρεί ο χρήστης στο anagnostis.org κατά την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας (όνομα, e–mail, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο) ή κατά την αποστολή φόρμας εγγραφής συνδρομητή, ή κατά την αποστολή φόρμας για τη δημοσίευση μικρής αγγελίας τηρούνται και είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή της σχετικής υπηρεσίας και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο μας για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ο χρήστης εφόσον χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές παρέχει ταυτόχρονα και τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός αν υπάρξει ανάλογο αίτημα από τις αρμόδιες αρχές. Το e-mail του χρήστη δεν χρησιμοποιείται για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Όλοι οι χρήστες που παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά στοιχεία μέσω αυτού έχουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία τους ή και διαγραφής τους επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2752022257 ή με αποστολή e-mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Μικρές αγγελίες

Στο anagnostis.org οι χρήστες και επισκέπτες μπορούν να αποστείλουν μέσω της ανάλογης φόρμας για να αναρτηθούν αγγελίες για θέσεις εργασίας ή αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων και αντικειμένων και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με σκοπό την απόκτηση αντικειμένων ή λήψη υπηρεσιών με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Η ιστοσελίδα δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αποστέλλονται για ανάρτηση στις Μικρές Αγγελίες από τους χρήστες, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Κάθε χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αποστέλλει για ανάρτηση. Κάθε χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που αποστέλλει για ανάρτηση στο anagnostis.org αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της φόρμας, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Το anagnostis.org συνιστά στους υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες να μην αναρτούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους, δηλαδή δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή την σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Η τυχόν παραπάνω ανάρτηση γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από το anagnostis.org και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ο χρήστης σε περίπτωση που επιθυμεί τη διαγραφή του, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το anagnostis.org

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται για την αλήθεια, την ακρίβεια και την αποκλειστικότητα του περιεχομένου των αγγελιών των χρηστών, ως εκ τούτου δεν ευθύνεται σε περίπτωση αποτυχίας της αναζήτησης, ούτε ευθύνεται για διαφορές, ζημίες, απαιτήσεις κλπ που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα σε χρήστες ή ανάμεσα σε χρήστες και τρίτους σε εργασιακό ή άλλο πλαίσιο.

Κάθε χρήστης όταν αποστέλλει αγγελία για δημοσίευση, παραχωρεί αυτόματα στην ιστοσελίδα το δικαίωμα και την άδεια η τελευταία να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Ο χρήστης αποδέχεται ότι οι αγγελίες μπορούν να δημοσιευτούν και στην έντυπη έκδοση ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Μικρές Αγγελίες δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το anagnostis.org. Αντιθέτως, δημοσιεύονται και αναρτώνται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη των χρηστών του και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αίτηση για θέση εργασίας, αγοράς ή ενοικιάσεως ακινήτων κλπ).

Συνδρομητές

Ο εγγεγραμμένος μέλος του site, προς το οποίο έχουν παρασχεθεί δικαιώματα συνδρομητή, καταβάλλει το αναφερόμενο ποσό Συνδρομής και προς το οποίο δεν έχει διακοπεί η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. Τα ποσά των συνδρομών ανά έντυπο και πακέτο συνδρομής αναφέρονται αναλυτικά στο site και ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το ποσό της συνδρομής πριν από κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί.

Ο anagnostis.org παρέχει τη δυνατότητα στον Συνδρομητή να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, έντυπα της Εταιρείας σε ψηφιακή μορφή ή / σε  έντυπη μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών εντύπων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή, στο tablet ή στο Smartphone του Συνδρομητή και υπό τους παρόντες όρους. Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία και στα έντυπα ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην Εταιρεία. Τα έντυπα που λαμβάνει ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στο Site και τα οποία θα αποκτά ο Συνδρομητής μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής.

Ο Συνδρομητής μέσω της κατάλληλης φόρμας δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του Συνδρομητή και να αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.

Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών παρέχεται στον κάθε Συνδρομητή ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Ο anagnostis.org παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω paypal. Όταν λήξει η συνδρομή για να συνεχίζει να έχει πρόσβαση ο χρήστης στα τεύχη της εφημερίδας, πρέπει να την ανανεώσει.

Bloggers

Ο ananostis.org παρέχει τη δυνατότητα σε Bloggers που έχει εγκρίνει να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο και ουδεμία ευθύνη έχει για αυτό. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο της πρόσβασης στους bloggers.

Κάθε blogger ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Κάθε blogger δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που αναρτά στο anagnostis.org αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Κατά την εγγραφή στο Site o blogger ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Site ο blogger αποκτά αυτόματα δυνατότητα αναρτήσεων. Κατά την εγγραφή στο site απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε blogger και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι bloggers είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους συνδρομητές από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του anagnostis.org, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του anagnostis.org

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τυχόν να περιέχονται στον ιστότοπο για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το anagnostis.org, την έχουν τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.