Γκαρκάσουλας: Χωρίς στήριξη των επιχειρήσεων η κοινωνία θα καταρρεύσει

Έπειτα και από το δεύτερο κλείσιμο εξαιτίας της πανδημίας, υπάρχει αδυναμία μεγάλου μέρους των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων να

Περισσότερα