Πρόστιμα …υπέρ πεζών

Ο Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων στο Ναύπλιο, τελικά δεν έγινε κουρελόχαρτο, αλλά εφαρμόζεται πλέον – και μάλιστα αυστηρά –  σε όσους

Περισσότερα