ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Η Πελοπόννησος στη διάσκεψη του Πολιτικού Γραφείου της CPMR στη Γαλλία

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  και Διεθνών, Σχέσεων Απόστολος Ε. Παπαφωτίου μετείχε στη  Διάσκεψη του Πολιτικού Γραφείου της Επιτροπής του Δικτύου Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και σε σεμινάριο Ομάδας Εργασίας, που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία, στην πόλη Nantes, από τις 25/2/2015 έως 28/2/2015, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια. 

Σε ένα καθημερινό πλήρες πρόγραμμα έγιναν συναντήσεις εργασίας και ομιλίες υπό την προεδρεία του προέδρου της CPMR και πρόεδρο της κυβέρνησης των Αζορών κ. Vasco Cordeiro, με ανώτατους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης παρευρέθησαν επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωβουλευτές, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι ελληνικών περιφερειών, δήμαρχοι, πρόεδροι και μέλη διοικήσεων, αιρετά μέλη συμβουλίων, αξιωματούχοι, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και άλλοι φορείς.
 

Οι δράσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν από την επιτυχή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων όπου περιελάμβαναν ποικιλία θεμάτων, με εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.

Η Διάσκεψη είχε ως βασικό στόχο τη διασφάλιση των αναγκών και των συμφερόντων των Περιφερειών μελών της λαμβάνοντας όλες τις πολιτικές με υψηλό εδαφικό αντίκτυπο, ώστε να υπάρξει μια ισχυρή περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. που να απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης για την συνοχή, την οικονομική αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα και για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, με στόχο να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι ομιλητές ειδικότερα επικεντρώθηκαν στις «έξυπνες ειδικότητες», στην ανάπτυξη των ναυτιλιακών βιομηχανιών και στις εδαφικές συνεργασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα Γιούνκερ (Juncker) των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει την δυνατότητα  και μπορεί να τονώσει την ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 

Σκοπός του προγράμματος είναι να χρησιμοποιηθούν «δημόσια κονδύλια» ως «καύσιμο» για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του εργαλείου της μόχλευσης (leverage).

Οι πηγές του «δημοσίου χρήματος» θα είναι τρεις: πρώτον, κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού της περιόδου 2014 – 2020, δεύτερον, κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τρίτον, κονδύλια που τα κράτη – μέλη έχουν δεσμευθεί ότι θα δαπανήσουν τα επόμενα χρόνια για εθνικές επενδύσεις.

Αυτό το πακέτο θα μπορέσει να κινητοποιήσει και να προσελκύσει την τεράστια ρευστότητα που υπάρχει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τα επενδυτικά σχέδια που θα προωθηθούν θα έχουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ή ενέργειας. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις (EFSI) πρέπει απαραιτήτως να βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα πολιτικής για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.

Από τη μεριά του Πολιτικού Γραφείου της CPMR διατυπώθηκαν προβληματισμοί, όπως η αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, που παρατηρείται  στο σχέδιο Γιούνκερ (Juncker), η οποία δεν θα πρέπει να υποκαθιστά το βασικό ρόλο της Πολιτικής Συνοχής ως κύριο επενδυτικό μέσο της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.) και προτάθηκε ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ της εφαρμογής του Σχεδίου Γιούνκερ (Juncker) και της Πολιτικής Συνοχής ως συνδυασμός που δίνει προστιθέμενα οφέλη. Ακόμα, η ημερήσια διάταξη των παρουσιάσεων περιελάμβανε θέματα Πολιτικής Συνοχής, θαλάσσια θέματα, αξιοποίηση κυματικού κλίματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προετοιμασία της CPMR για την παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, η οποία θα γίνει στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015. Ειδική αναφορά έγινε στην ανεργία των νέων και στο πρόβλημα της μετανάστευσης, το οποίο πρέπει να επιλυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι δραστήριο μέλος της CPMR, παρευρίσκεται στις διασκέψεις και στα σεμινάρια, με ενεργή συμμετοχή και σε κάθε θέμα, διατυπώνει τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τις θέσεις της. Επιδιώκει μέσω των οργάνων αυτών την ενίσχυση την Περιφέρειας και την επίλυση των θεμάτων. Συγχρόνως σχεδιάζει και προγραμματίζει δράσεις, ενέργειες και έργα. Επιπλέον ορίζει νέο στρατηγικό σχεδιασμό με προοπτική, ευελιξία, καινοτομία και προσφέρει δυνατότητες μόχλευσης και κινητικότητας της οικονομίας.