ΆρθροΑρχείο

Πρόστιμα που ισχύουν και δεν γνωρίζουμε

Στην Ελλάδα της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας, το τελευταίο διάστημα, νέες διατάξεις, νόμοι και οδηγίες που αφορούν δυσβάσταχτα πρόστιμα από το πουθενά, αρχίζουν και ισχύουν, χωρίς όμως την προηγούμενη απαραίτητη ενημέρωση των πολιτών.

Τα πιο βασικά από αυτά θα προσπαθήσω να αναφέρω προς ενημέρωση των αναγνωστών:
– Η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ δηλαδή του φόρου ακινήτων είναι ένα από τα βασικά έσοδα στα οποία βασίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση τα τελευταία έτη.  Όποιος οφείλει ΕΝΦΙΑ του 2014 ή προηγούμενων ετών κινδυνεύει με κατάσχεση/δέσμευση του χρηματικού αυτού ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί στην Ελλάδα. Η δέσμευση γίνεται απευθείας και ταχύτατα από την Τράπεζα με εντολή της Εφορίας και τα χρήματα εν αγνοία του ιδιοκτήτη-οφειλέτη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη μέχρις εξοφλήσεως του οφειλόμενου ποσού. Για να αρθεί η κατάσχεση θα πρέπει να καταβληθεί στην Εφορία ο οφειλόμενος φόρος ή οποιοδήποτε άλλη οφειλή έχει ο ιδιοκτήτης έναντι του Δημοσίου.

– Κάθε γάμος και λύση γάμου με διαζύγιο, πρέπει να δηλώνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την τέλεση στην πρώτη περίπτωση και από την λύση στην δεύτερη από τους ενδιαφερόμενους στο Δήμο της περιοχής τους αλλιώς το πρόστιμο είναι μεγάλο. Αυτό ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού εφόσον ο γάμος τους δηλωθεί σε Ελληνικό Προξενείο του εξωτερικού ή καταχωρηθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο.

– Κάθε πρόσωπο οφείλει να έχει έναν αριθμό ΑΦΜ στην Εφορία, εφόσον έχει εισοδήματα ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.  Είναι συχνό φαινόμενο  για κάποιον που έχει φύγει πολλά χρόνια από την Ελλάδα, να μην θυμάται ή να μην γνωρίζει ότι έχει ΑΦΜ. Με το πέρασμα των χρόνων, η ύπαρξη του ΑΦΜ του ξεχάστηκε, και τώρα που για κάποιο άλλο λόγο του ζητήθηκε το ΑΦΜ  θεώρησε ότι δεν έχει και έβγαλε νέο. Μέχρι πρότινος αν  διαπιστωνόταν ότι ένα πρόσωπο έχει δύο ΑΦΜ,  τότε απλά διαγραφόταν το πιο πρόσφατο ή αυτό με τις λιγότερες ενέργειες.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εύρεση διπλού ΑΦΜ επισύρει πρόστιμο 2.000 ευρώ.  Για το λόγο αυτό, θα πρέπει πάντα πριν ζητήσετε την εκδοση ΑΦΜ στην Εφορία, να γίνεται έλεγχος με όλους τους πιθανούς τρόπους αναγραφής του ονόματός σας στην Εφορία ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει άλλο ΑΦΜ στο όνομα μας.

– Κάθε φορολογούμενος κάτοικος εξωτερικού, οφείλει να δηλώνει στην Εφορία έναν αντίκλητο που είναι κάτοικος Ελλάδος για να ενημερώνεται.

Με νέα εγκύκλιο, σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου ο φορολογούμενος υποχρεούται εντός προθεσμίας μόλις 10 ημερών να ορίσει άλλον αντίκλητο, διαφορετικά θα έχει πολύ μεγάλο πρόστιμο.  

Η αλλαγή του αντικλήτου γίνεται με εξουσιοδότηση του φορολογούμενου που θα έχει υπογράψει στο Ελληνικό Προξενείο και θα σταλεί στον αντίκλητο μαζί με αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητας του πρώτου.
 
* Η Αναστασία Μήλιου είναι Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών.