ΟικονομίαΑρχείο

Οι βιομήχανοι της Πελοποννήσου τα είπαν με την Τζάκρη

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Υπουργείου Ανάπτυξης συνάντηση εργασίας μεταξύ της Υφυπουργού Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο κ. Ιωάννης Σκουμπούρης Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου για θέματα Βιομηχανίας. Από την πλευρά του Συνδέσμου συμμετείχαν  ο Πρόεδρος καθ. Κλεομένης Μπάρλος, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Παρασκευάς –Κυριάκος Πέττας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Άγγελος Μανιατόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Νικολάος Κοτσώνης.

Αφού ενημερώθηκε η κ. Τζάκρη για τον Σύνδεσμο και την αποστολή του, στην συνέχεια έγινε εκτενής ενημέρωση σε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις-βιομηχανίες της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος. Τα μεγάλα έργα που  είναι αναγκαία και ουσιώδους σημασίας  για να ξεπεράσει ο Δυτικός Άξονας  την στασιμότητα  που βρίσκεται σήμερα  και τα οποία έχουν καθυστερήσει υπερβολικά ή βρίσκονται σε αδράνεια .Οι Οδικοί Άξονες  από τα Ιωάννινα  μέχρι την Πάτρα  και από την Κόρινθο μέχρι την Τσακώνα (Ιόνια και Ολυμπία Οδός). Η επέκταση του δικτύου του Φυσικού Αερίου σε όλη την Δυτική Ελλάδα.

Η επαναλειτουργία και ο εκσυγχρονισμός ενός ολοκληρωμένου Σιδηροδρομικού Δικτύου στον δυτικό άξονα που θα συνδέεται με παραγωγικά σημεία της Περιφέρειάς (ΒΙΠΕ ,Λιμάνια Κυλλήνης, Κατάκολου). Η  ολοκλήρωση των έργων υποδομής του Λιμανιών του δυτικού άξονα, ώστε να καταστούν σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα που θα αναμορφώσουν παραγωγικά και οικονομικά την περιοχή.

Επίσης συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι χρονοβόρες διαδικασίες στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, το Φορολογικό (ως προς τη σταθερότητα, διαφάνεια , απλότητα του συστήματος), το Χωροταξικό (ολοκλήρωση/αναθεώρηση εδικών χωροταξικών σχεδίων, την  αναπτυξιακή τους διάσταση, κτηματολόγιο ,κ.λ.π.), ο εξορθολογισμός του υψηλού λειτουργικού κόστους της μεταποίησης και  η λήψη μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ο Νόμος 4178/2013 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων γης στις επιχειρήσεις, οι διαδικασίες αποτελεσματικού ελέγχου της αγοράς για την προστασία των ελληνικών  επιχειρήσεων από εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους και αμφιβόλων προδιαγραφών, την Παροχή Χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία και στις επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό και την χρηματοδότηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Στην συνέχεια ετέθησαν ερωτήματα σχετικά με τις ενταγμένες επενδύσεις των προηγούμενων αναπτυξιακών Νόμων (π.χ. Ν. 3299/2004, Ν.3908/2011)όπως:

Tι θα  γίνει με τα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί και υπαχθεί στους παλιούς αναπτυξιακούς νόμους. Αν θα ληφθεί  μέριμνα για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης τους

Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς τα προβλήματα λειτουργίας-διαχείρισης στις βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ). Στο σημείο αυτό η κα Υφυπουργός ανέφερε ότι προετοιμάζεται νομοθετική παρέμβαση από την πλευρά του Υπουργείου για το καθεστώς διαχείρισης των επιχειρηματικών Πάρκων καθώς και για τα σημεία άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της οργάνωσης και της χωροθέτησης των επιχειρήσεων  στις  περιοχές αυτές.

Η κα Υφυπουργός κατά την τοποθέτησή της ανέφερε ότι ο χώρος της μεταποίησης μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση και την επιζητούμενη ανάπτυξη της χώρας μας.  Στο πλαίσιο αυτό, υιοθέτησε την πρόταση και του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ για τη δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» και επεσήμανε  ότι η βιομηχανική πολιτική αποτελεί κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής. Στο «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας» εξετάζεται  να συμμετέχουν εκτός από  κρατικούς φορείς και όλοι οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών της χώρας μαζί και με άλλους παραγωγικούς φορείς .

Η Υφυπουργός  κα Τζάκρη για το μεγάλο θέμα των αδειοδοτήσεων που αφορούν στη βιομηχανία, δεσμεύτηκε ότι έως τον Ιούνιο του  2016  θα αναμορφωθεί ο νόμος 4262/2014 στις δραστηριότητες που αφορούν τις αδειοδοτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων στον τομέα τροφίμων και ποτών, στις εξορυκτικές δραστηριότητες, στον τουρισμό, και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέσσερις τομείς που αποτελούν το 30% του συνόλου των αδειοδοτήσεων για τη χώρα. Ουσιαστικά η κα Τζάκρη εξήγγειλε τη δημιουργία ενός «Εθνικού Προγράμματος Απλοποίησης Αδειοτήσεων».

Επίσης αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση αργουσών- κλειστών  βιομηχανικών εγκαταστάσεων με την συγκρότηση Ενημερωτικού Επενδυτικού Φάκελου για την κάθε μία , ο οποίος θα περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικοοικονομικά στοιχεία, ώστε να παρουσιαστούν σε δυνητικούς επενδυτές. Σύμφωνα με το βασικό σχέδιο της Υφυπουργού στόχος είναι να προχωρήσει άμεσα η αδειοδότηση και με διαδικασίες fast-track να ετοιμαστούν επενδυτικές προτάσεις προς Έλληνες και ξένους επενδυτές, εφόσον κρίνεται ότι τα εργοστάσια αυτά μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες επιχειρηματικές μονάδες.

Αναφέρθηκε επίσης ,στον προσανατολισμό του Υπουργείου  για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προσέλκυση επενδύσεων στα logistics.

Ακολούθως η κα Υφυπουργός αναγνώρισε τα προβλήματα από τη λειτουργία των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων και δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να βρεθούν το ταχύτερο δυνατόν τα χρήματα αποπληρωμής των συγκεκριμένων επενδύσεων που εκκρεμούν.

Όσον αφορά την χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς και την εκπαίδευση των στελεχών, ανέφερε ότι πολύ σύντομα ετοιμάζονται και  θα προκηρυχτούν  δεκατρία  νέα  προγράμματα  ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των startups (νεοφυών επιχειρήσεων)  από το νέο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα για  1) Ευέλικτη Μεταποίηση 2) Έμπειρη Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας 3) Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 4) Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας – Συνεργατικοί συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις 5) Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας Δημιουργικών Βιομηχανιών  6) Ενίσχυση περιβαλλοντικής Βιομηχανίας.  7) Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία  8) Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων  9) Εργαλεία Ανταγωνιστικότητας Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 10) Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα  11) Εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων 12) Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα  13) Επανάχρηση Παλαιών Βιομηχανικών Κτιρίων με Ιδιαίτερη έμφαση σε βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές.

Κλείνοντας την συνάντηση εργασίας η κα Τσάκρη δεσμεύτηκε για στενή συνεργασία του Υφυπουργείου Βιομηχανίας με τον ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, θεωρώντας τον ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους φορείς, που μπορούν να εισφέρουν θετικά στην άσκηση μιας νέας  βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα ,ορίζοντας μάλιστα συγκεκριμένο συνεργάτη της ,ως σύνδεσμο άμεσης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Συνδέσμου για την επίλυση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου που παρευρέθηκαν  ευχαρίστησαν την κα Τζάκρη για την μακρά συνεργασία και την δυνατότητα ανάπτυξης των θέσεων του Συνδέσμου διαβεβαιώνοντας  επίσης ,ότι ο Σύνδεσμος θα είναι αρωγός στις προσπάθειες του Υπουργείου  για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα στην ανάπτυξη της μεταποίησης και της βιομηχανίας της χώρας μας.