ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Την Πέμπτη η συζήτηση για την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών στον Δήμο Ναυπλιέων

Την Πέμπτη 10 Δεκμβρίου και ώρα 18:30 θα συζητηθεί το θέμα της αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε νέα Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Νέας Κίου). 

Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο

Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού .

ΘΕΜΑ 2ο

Περί αγοράς οικοπέδου για την κατασκευή υδατοδεξαμενής για την υδροδότηση του οικισμού της Δημοτικής Ενότητας Μιδέας.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλοτρίωση ακινήτου για την επέκταση του δημοτικού ακινήτου κοιμητηρίου στην Τοπική Κοινότητα Λευκακίων.

ΘΕΜΑ 4ο

Εγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, καθορισμένου με την 241/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , με σκοπό την δημιουργία εισόδου – εξόδου για εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο, επί της Εθνικής Οδού στην Χιλ. θέση 14+150 (δεξιά), εντός ορίων οικισμού Άριας Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 5ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην παραλία Καραθώνας της Ναυπλίου, με εκμισθωτή την εταιρεία Νικόλαος Κωστάκης & Σια Ε.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου  επί της οδού 25ης Μαρτίου στο Ναύπλιο , με εκμισθωτή τον Πανοβράκο Γεώργιο του Γρηγορίου.

ΘΕΜΑ 7ο

Διαγραφή οφειλών από τέλη ακίνητης περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (κατοικία) έτους 2015.

ΘΕΜΑ 8ο

Διαγραφή οφειλών  από παράβαση Κ.Ο.Κ.

ΘΕΜΑ 9ο

Εγκριση προμήθειας δώρων και αναμνηστικών για τις ανάγκες των καθιερωμένων εθνικών και τοπικών εορτών , πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. του Δήμου Ναυπλιέων

ΘΕΜΑ 10ο

Εγκριση συνδιοργάνωσης του «Πανελληνίου πρωταθλήματος Τοξοβολίας Κλειστού Χώρου Α΄και Β΄ Αναπτυξιακής Κατηγορίας»

ΘΕΜΑ 11ο

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού Νέων Εργατικών Κατοικιών Ναυπλίου

ΘΕΜΑ 12ο

Επί εισηγητικής έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τα απολογιστικά στοιχεία  Γ΄Τριμήνου 2015 του προϋπολογισμού .

ΘΕΜΑ 13ο 

Εγκριση οικονομικού απολογισμού 2014 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων

ΘΕΜΑ 14ο

Εγκριση οικονομικού απολογισμού 2014 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων

ΘΕΜΑ 15ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ».

ΘΕΜΑ 16ο

Εγκριση παράτασης  προθεσμίας της μελέτης «Υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 δημοτικών ακινήτων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ναυπλιέων» – Δ.Ε. Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 17ο

Εγκριση τελικής διαμόρφωσης του έργου : «Διαπλάτυνση  πεζοδρομίων επί των οδών Σιδηράς Μεραρχίας και Αμαλίας και διαμόρφωση δημοτικού χώρου επί της οδού Αμαλίας»

ΘΕΜΑ 18ο

Εγκριση του 1ΟΥ Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Μικρά Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ασίνης»

ΘΕΜΑ 19ο

Εγκριση του 2ΟΥ Α.Π.Ε.  του έργου «Εκτέλεση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτήρια του Δήμου Ναυπλιέων»

ΘΕΜΑ 20ο

Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου Ναυπλιέων , σύμφωνα με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010

ΘΕΜΑ 21ο  

Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών διαφορών

ΘΕΜΑ 22ο

Σύσταση  Επιτροπής εκτίμησης τιμήματος ακινήτων (εκποίηση ακινήτων ή αγορά ακινήτων)

ΘΕΜΑ 23ο

Περί ορισμού μελών , δια κληρώσεως, για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

 

ΘΕΜΑ 24ο

Εγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

ΘΕΜΑ 25ο

Διατύπωση γνώμης σε αίτημα της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» στη θέση «ΑΣΠΡΟΧΩΡΙ» του όρμου Βουρλιάς, Τ.Κ. Ιρίων.

ΘΕΜΑ 26ο

Διατύπωση γνώμης σε αίτημα της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» στη θέση «ΞΕΡΟΛΙΜΑΝΟ  του όρμου Βουρλιάς , Τ.Κ. Ιρίων.

ΘΕΜΑ 27ο

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.