ΟικονομίαΑρχείο

Master στα χρηματοοικονομικά από το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χρηματοοικονομικά/Master of Science (Μ.Sc) in Finance».

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Χρηματοοικονομικής και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Χρηματοοικονομικά, «Master of Science (Μ.Sc) in Finance».

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι τρία εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών θα γίνονται από 14/12/2015 έως 29/01/2016.

Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των μαθημάτων, τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους οι υποψήφιοι φοιτητές, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.fin.teikal.gr.

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2721045216,301 ή στο email: [email protected]

Το τετρασέλιδο φυλλάδιο του προγράμματος.