Δημοσιεύτηκε η Γενική Έκθεση των Δραστηριοτήτων της ΕΕ

Φέτος, αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, τη συμφωνία για τη στήριξη της Ελλάδας, την απάντηση της ΕΕ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τη δρομολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, καθώς και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Ενεργειακή Ένωση και η Ένωση Κεφαλαιαγορών.

 

Η Έκθεση και μια χωριστή συντομότερη περίληψή της παρουσιάζει τις δραστηριότητες της ΕΕ κατά τρόπο φιλικό προς τους πολίτες, ώστε να είναι κατανοητές από όλους – όχι μόνο από όσους είναι εξοικειωμένοι με τις υποθέσεις της ΕΕ αλλά και από το ευρύ κοινό. Φέτος, έχουν βελτιωθεί σημαντικά η διαδραστικότητα και η οπτική παρουσίαση μέσω της εκτεταμένης χρήσης υπερσυνδέσμων, φωτογραφιών, βίντεο και ενημερωτικών σχεδιαγραμμάτων. Η δημοσίευση της Γενικής Έκθεσης αποτελεί υποχρέωση βάσει του άρθρου 249 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ