ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Μπορούν να αναστήσουν την αποκεντρωμένη διοίκηση;

Ένας αμφιλεγόμενος και παραγκωνισμένος θεσμός προτείνεται να αναβαθμιστεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτήν. Συγκεκριμένα έχει υποβληθεί αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη σύσταση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με χωρική αρμοδιότητα Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία, και τη δημιουργία 13 Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού με έδρες τις έδρες των 13 Αιρετών Περιφερειών της χώρας.

Με αφορμή το παραπάνω αίτημα ο Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε στη Βουλή Αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή. 

Το κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:
Με την παρούσα Αναφορά σας κοινοποιώ συνημμένως έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το οποίο προτείνεται η συμπερίληψη στο προσχέδιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης “Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις” η σύσταση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με χωρική αρμοδιότητα Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία, και η δημιουργία 13 Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού με έδρες τις έδρες των 13 Αιρετών Περιφερειών της χώρας.

Σας καλώ να εξετάσετε θετικά τις ως άνω προτάσεις και τα σχετικά επιχειρήματα που τις στηρίζουν όπως αυτά διατυπώνονται στο συνημμένο έγγραφο.