ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Μπαίνει τάξη στη λαϊκή του Άργους

Αλλάζει η λαϊκή του Άργους με το νέο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας το οποίο τέθηκε ήδη σε διαβούλευση.  

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση θα πρέπει να εισέλθουν στις διευθύνσεις argos.gr και newargos.gr, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Το νέο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Άργους-Μυκηνών προσβλέπει στην ανάγκη ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Άργους-Μυκηνών καθώς και τυχόν νέων που θα ιδρυθούν στο μέλλον, την διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και την δημιουργία προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Άργους-Μυκηνών απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, όπως και παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], ή στο fax.: 2751360710, έως και την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαικών Αγορών

Φόρμα Παρατηρήσεων