ΕυρώπηΑρχείο

Χρυσόγονος: Μείωση της παραγωγικότητας εργασίας στην Ελλάδα

Τη μείωση παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα επεσήμανε με γραπτή του ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος, τονίζοντας πως το πραγματικό προϊόν ανά ώρα εργασίας μειώθηκε κατά 9,4%, ενώ το πραγματικό προϊόν ανά απασχολούμενο κατά 12,40%. Παράλληλα σημείωσε πως μειώθηκαν τόσο οι ροές των αμοιβών από το 2009 ως το 2015 όσο και οι απασχολούμενοι, ζητώντας τη θέση της Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα, αλλά και την προοπτική μεταβολής της ακολουθούμενης πολιτικής.
 
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
Ένας από τους βασικούς στόχους της επιβολής προγραμμάτων λιτότητας στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μεταξύ άλλων έχει οδηγήσει σε ραγδαία μείωση των μισθών και των συντάξεων, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υποτίθεται ότι είναι η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Παρά ταύτα, είναι ενδεικτικό ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παρουσίασε κατά την περίοδο 2007-2015 αισθητή μείωση. Το πραγματικό προϊόν ανά ώρα εργασίας (ΠΠΩΕ) μειώθηκε κατά 9,4%, ενώ το πραγματικό προϊόν ανά απασχολούμενο (ΠΠΑ) κατά 12,40%[1].  Συγχρόνως παρά την εφαρμογή σκληρής λιτότητας από το 2010 και μετά οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι μόνιμα αρνητικές, ενώ το αργούν παραγωγικό δυναμικό αυξήθηκε δραματικά την περίοδο 2010-2016. Παράλληλα, μειώθηκαν τόσο οι ροές των αμοιβών από το 2009 ως το 2015 όσο και οι απασχολούμενοι.  Ως εκ τούτου σχεδόν κανένας καθοριστικός δείκτης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν αντέδρασε θετικά στις εν λόγω  πολιτικές[2].
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.      Θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα έχουν πετύχει τους διακηρυγμένους στόχους τους;
2.      Θεωρεί πώς τα μέτρα αυτά εξυπηρετούν το συμφέρον της Ελλάδας και συμβάλλουν μακροπρόθεσμα προς το συμφέρον της Ευρωζώνης;
3.      Σκέφτεται να μεταβάλει αυτή την πολιτική υπό το πρίσμα των ανωτέρω αρνητικών αποτελεσμάτων και αν ναι προς ποιά κατεύθυνση και με ποιο τρόπο;