ΚοινωνίαΑρχείο

Σημαντικό έργο για το Τολό

Πολύ σημαντικό έργο, για την Περιβαλλοντική Προστασία του Τολού, ξεκίνησε από πλευράς διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου, δημοπρατήθηκε στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η κατασκευή του έργου «…ΠΟΝΤΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΒΟΛΗΣ», που αναφέρεται στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάχυσης επεξεργασμένων λυμάτων, στη Δυτική Έξοδο του Λιμένος Τολού, στην εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού Τολού.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 75.000 ευρώ, θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους όρους που περιγράφονται στην Α.Ε.Π.Ο. του Βιολογικού, όπως έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Με την ολοκλήρωση του Έργου αυτού και όχι μόνο, αφού, έχουν προγραμματιστεί και άλλες ενέργειες, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την προστασία του Τολού από περιβαλλοντικής πλευράς.