ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Γιατί η «Άλλη Πρόταση» ψήφισε λευκό στη μελέτη για το λιμάνι

Το πιο σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου στις 13/2/2018  ήταν η έγκριση της μελέτης «Ολοκλήρωση εκβάθυνσης στο Λιμένα Ναυπλίου και  υποστήριξη κρηπιδωμάτων».

Ας αναφέρουμε λίγο το ιστορικό του έργου, καθώς έχει μεγάλο ενδιαφέρον:

Την 01-07-2013, με απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Έργα Αναβάθμισης Λιμένος Ναυπλίου». Προϋπολογισμός του έργου ήταν 3.000.000 €. Η εργολαβία ανατέθηκε αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γιατί; Στο  προϋπολογισμό του έργου δεν είχαν  προϋπολογιστεί σωστά οι ποσότητες για τις εκσκαφές  βραχωδών  και ημιβραχωδών  εδαφών  που βρίσκονται στον πυθμένα του λιμανιού.  Λάθος της μελέτης; Λάθος και της επιτροπής παραλαβής; Αυτές είναι οι συνέπειες των μελετών που κατατίθενται, εγκρίνονται και εντάσσονται σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα την ίδια μέρα.  

Τα ερωτήματα είναι πολλά.  Δεν θα έπρεπε κάποιος να κάνει έναν απολογισμό της αστοχίας; Η μελέτη πληρώθηκε.  Το έργο όμως σταμάτησε και δεν ολοκληρώθηκε. Στο εγκεκριμένο από το 2013 έργο, προβλέπονταν τρία υποέργα:  

Υποέργο 1: Εκβάθυνση στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων.

Υποέργο 2: Περίφραξη λιμένα Ναυπλίου και τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων για εφαρμογή κώδικα ασφάλειας (ISPS) στο λιμένα Ναυπλίου.

Υποέργο 3: Υποβρύχια έρευνα του λιμένα Ναυπλίου, με σκοπό τον αρχαιολογικό έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης  του λιμένα.

Από αυτά ολοκληρώθηκε  μόνο  το υποέργο 2  και  μέρος του  υποέργου 1. Το υποέργο 3 δεν υλοποιήθηκε.

Ανατέθηκε λοιπόν νέα μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης, τα αποτελέσματα της οποίας διαμόρφωσαν την πρόταση για τη νέα εργολαβία, προϋπολογισμού πλέον 5.500.000€ (αφορά στο ίδιο φυσικό αντικείμενο, χωρίς την περίφραξη και μέρος της εκβάθυνσης ). Το έργο έχει ενταχθεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου στο άξονα προτεραιότητας 2 «Υποδομές Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου». Καμία σχέση λοιπόν με την αναφορά που έκανε ο δήμος ότι «σε μια περίοδο κρίσης, με μειωμένους πόρους για την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 5,5εκ. ευρώ που θα διατεθούν για το λιμάνι του Ναυπλίου αποτελούν αναμφισβήτητα μεγάλη επιτυχία για το Δήμο Ναυπλιέων».

Με τη νέα μελέτη που ήλθε στο δημοτικό συμβούλιο, ενώ υπάρχει ακριβής προσδιορισμός σε κυβικά μέτρα των εκσκαφών σε βραχώδη, ημιβραχώδη και λάσπη, όλες οι εκσκαφές περιλαμβάνονται σ΄ένα μόνο άρθρο από τα άρθρα του προϋπολογισμού. Κατά την εκτίμηση μου μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου και κύρια στο τμήμα του ανοίγματος του δίαυλου μεταξύ της προβλήτας του φάρου Ναυπλίου και της καστρονησίδας Μπούρτζι. 

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι το εξής:  Στο εγκεκριμένο έργο του 2013 υπήρχε υποέργο με τίτλο «Υποβρύχια έρευνα του λιμένα Ναυπλίου με σκοπό τον αρχαιολογικό έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης  του λιμένα». Το υποέργο δεν εκτελέστηκε και στην τωρινή μελέτη δεν προβλέπονται χρήματα γι’ αυτό. Η αποτύπωση του περιμετρικού τοιχίου που βρίσκεται υποθαλάσσια γύρω από το Μπούρτζι (porporella) και η αποδόμησή του είναι όμως αναγκαίος όρος για να προχωρήσουν οι εργασίες διάνοιξης του διαύλου.  Σαφέστατη είναι εξάλλου η διατύπωση της αδειοδότησης ότι η δαπάνη των εργασιών  θα βαρύνει το φορέα του έργου.  Αν δεν υπάρχει κατανομή χρημάτων γι’ αυτές τις εργασίες, το έργο θα έχει σημαντικές καθυστερήσεις.

Η δημοτική αρχή δεν θεώρησε ότι οι ενστάσεις μας έχουν ενδιαφέρον και προχώρησε στην ψήφιση της μελέτης, χωρίς καμία τροποποίηση. Ας ελπίσουμε ότι η εκβάθυνση του λιμανιού στο Ναύπλιο δεν θα γίνει το νέο γεφύρι της Άρτας γιατί τότε ποιον θα πρέπει να «κτίσουμε» για να ολοκληρωθεί το έργο;

Για αυτούς τους λόγους, η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ψήφισε  λευκό.

Υ.Γ. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, λευκό στην ψηφοφορία ψήφισαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι  Γραμματικόπουλος, Μερμίγκης και Δρούγκας.

* Ο Μπάμπης Αντωνιάδης είναι δημοτικός σύμβουλος με την Άλλη Πρόταση.