ΚοινωνίαΑρχείο

Ποιά τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα αποκτούν τα νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου

Ένας σημαντικός στόχος που είχε θέσει η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας επιτεύχθηκε με την ένταξη της πρότασης που είχε υποβάλει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Το έργο αφορά στην προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις κλινικές, τα χειρουργεία και τον εργαστηριακό τομέα των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΡΓΟΥΣ και ΝΑΥΠΛΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 933.000 Ευρώ.

Μετά από σκληρή προσπάθεια, συντονισμένες ενέργειες και στενή  συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών ταξινομήθηκαν οι ανάγκες και το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας υπέβαλε μια άρτια και πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία αφού αξιολογήθηκε έλαβε την έγκριση σκοπιμότητας και τελικά εντάχθηκε στο πρόγραμμα.

Με τη συγκεκριμένη προμήθεια θα ανανεωθεί σημαντικά ο υφιστάμενος εξοπλισμός των Νοσηλευτικών Μονάδων ενώ θα προστεθεί και μία σειρά νέων μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, γεγονός που θα οδηγήσει στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την προσθήκη πολλών νέων, με άμεσο και σημαντικό όφελος για τους πολίτες-ασθενείς.

Αναλυτικά ο εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το Γ.Ν. Αργολίδας είναι:

 1. Ένα πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα HD, 3D για τις ανάγκες της χειρουργικής κλινικής. Το νέο μηχάνημα  με τις πρωτοποριακές δυνατότητες που θα διαθέτει, θα επιτρέψει τη διενέργεια προηγμένων επεμβάσεων, οι οποίες έως σήμερα δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ).
 2. Ένα πλήρες αναισθησιολογικό συγκρότημα (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ).
 3. Ένα νέο ακτινογραφικό συγκρότημα, μηχάνημα αιχμής για την καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ).
 4. Ένα νέο σύγχρονο φορητό ακτινογραφικό μηχάνημα (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ).
 5. Μία σύγχρονη συσκευή ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ).
 6. Μία τελευταίας τεχνολογίας σκιαλυτική λυχνία με δορυφόρο, τύπου LED για το χειρουργείο  (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ).
 7. Μία τράπεζα γενικής χειρουργικής σύγχρονη και εργονομική για το προσωπικό και τον ασθενή (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ).
 8. Μία πλήρης εξεταστική μονάδα «ΩΡΛ-unit», μονάδα κορμός με την οποία θα καλυφθεί βασική ανάγκη του αντίστοιχου τμήματος (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ).
 9. Ένα ψηφιακό, τελευταίας τεχνολογίας ενδοσκοπικό σύστημα βίντεο- βρογχοσκόπησης για το πνευμονολογικό τμήμα (Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ). 
 10. Έναν σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο υψηλής απεικονιστικής ευκρίνειας που παρέχει τη δυνατότητα αξιόπιστου ελέγχου του γυναικείου πληθυσμού και επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση και τον εντοπισμό προβλημάτων  του μαστού σε αρχικό στάδιο (Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ).
 11. Ένα σύστημα άμεσης ψηφιακής ακτινογραφίας για την ασύρματη μεταφορά και εκτύπωση της ακτινογραφίας, το οποίο μειώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο παρέχει τη δυνατότητα για την ψηφιοποίηση του ιατρικού φακέλου με απώτερο στόχο την κατάργηση του φιλμ (Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ).
 12. Έναν σύγχρονο υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης τελευταίας τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο μηχάνημα που θεωρείται ο πυλώνας του ακτινολογικού τμήματος, θα παρέχει τη δυνατότητα για διενέργεια  εξετάσεων υψηλής ακρίβειας, αυξάνοντας σημαντικά τη διαγνωστική ικανότητα (Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ).
 13. Πενήντα σετ σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών νοσηλείας με τραπεζοτουαλέτες σε αντικατάσταση των παλαιότερων κλινών   (Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ).

Η παραπάνω επιτυχία, η οποία κατέστη δυνατή με την ουσιαστική συνδρομή και συνεργασία της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντανακλά την έμπρακτη στήριξη όλων στις δομές  δημόσιας υγείας.