ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Εντός του μηνός η δημοπράτηση του λιμανιού

Ηλεκτρονικά στις 27 του Απρίλη θα γίνει η δημοπράτηση για την ολοκλήρωση της εκβάθυνσης του λιμανιού του Ναυπλίου. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα και είναι στη διάθεση των φορέων του Δημοσίου για διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των εργοληπτών για την υποβολή των προσφορών τους.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 5,5 εκατομμύρια ευρώ με τον δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο να θεωρεί αυτό το βήμα καθοριστικό για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου.