ΚοινωνίαΑρχείο

Λειτουργικά κενά και υπεράριθμοι στην Αργολίδα

Προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά κενά σε μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αργολίδας στην χθεσινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., καθώς επίσης και ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε σχολικές μονάδες όπου προκύπτουν λειτουργικές υπεραριθμίες, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση για το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι για το σχολικό έτος 2018-19 μέχρι τη Δευτέρα 27-08-2018 και ώρα 15:00.

Μαζί με τις δηλώσεις επιθυμίας ή μη χαρακτηρισμού ως λειτουργικά υπεράριθμων, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν και σχετική δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους για το διδακτικό έτος 2018-2019, βάσει των λειτουργικών κενών.

Τα λειτουργικά κενά έχουν ως εξής:

Λειτουργικά κενά Αργολίδα

Λειτουργικά κενά Αργολίδα

Λειτουργικά κενά Αργολίδα

Οι Λειτουργικές Υπεραριθμίες:

Λειτουργικά κενά Αργολίδα

Λειτουργικά κενά Αργολίδα