ΟικονομίαΑρχείο

Πνίγεται στα Airbnb η Πελοπόννησος

Μία μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με τίτλο «Εξελίξεις στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα», παρουσιάζει τα στοιχεία της διεθνούς βάσης δεδομένων AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω της Airbnb, της μεγαλύτερης από τις διεθνείς πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα καταλύματα που είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018 μέσα από διάφορες πλατφόρμες ξεπερνούν τα 126.000, με την Αττική να κατέχει τη μερίδα του λέοντος, όπως είναι φυσιολογικό λόγω πληθυσμιακής κατανομής.

'Ερευνα Airbnb

Σύμφωνα με τη μελέτη οι Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης εμφανίζονται να διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, καθώς συγκεντρώνουν πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού των αναρτήσεων αντίστοιχων καταλυμάτων (από 76,5% το 2012 έως 61,6% το 2018).

Ακολουθούν τρεις ακόμα Περιφέρειες, η Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος, στις οποίες ο αριθμός των καταλυμάτων συνολικά κυμαινόταν από 13,9% του συνολικού αριθμού το 2011 έως 26,3% το 2018.

'Ερευνα Airbnb

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018 στην Πελοπόννησο βρίσκονταν αναρτημένα 6.474 ακίνητα.

Σημαντικά χαμηλότερη είναι η συμμετοχή των υπόλοιπων επτά Περιφερειών, καθώς ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που δραστηριοποιούνταν σε αυτές, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, ανερχόταν αθροιστικά στο 12,1% του συνολικού αριθμού, σε σχέση με τις υπόλοιπες.

'Ερευνα Airbnb

Μείωση στον συνολικό αριθμό των ενεργών καταλυμάτων παρατηρείται τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ αυξήσεις σημειώνονται σε όλους τους επόμενους μήνες. Αυτό δεν ισχύει για την Πελοπόννησο, όπου παρουσιάζει αύξηση σε όλους τους μήνες, έστω και οριακή (0,5%).

Η αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων μεταξύ Ιουνίου και Ιανουαρίου στο σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 66,5%, με το σύνολο των ενεργών καταλυμάτων να αυξάνεται από 47.558 τον Ιανουάριο σε 79.187 τον Ιούνιο (αρχές του καλοκαιριού).