ΚοινωνίαΑρχείο

Τι αλλάζει στις δηλώσεις συγκομιδής για αμπέλια της Αργολίδας

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ενημερώνει ότι σύµφωνα µε το 4301/9-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο, προέκυψαν έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες επέφεραν επιπτώσεις στην παραγωγική κατάσταση των οιναµπέλων σε όλες τις αµπελουργικές περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας τις σταφυλές των ποικιλιών οινοποιίας. 

Λόγω των ανωτέρω έκτακτων συνθηκών, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους, κατά την προβλεπόµενη υποβολή ή τροποποίηση των υποβληθέντων δηλώσεων συγκοµιδής, στην καταχώριση «οινοποίηση από τον δηλούντα», να δηλώσουν ποσότητα σταφυλιών άνω των 1700 κιλών, που να αντιστοιχεί σε παραγωγή 10 εκατόλιτρων οίνου για ιδιωτική κατανάλωση.

Διευκρινήσεις – πληροφορίες στα τηλέφωνα 2752360278 (Γιώργος Ράπτης) και 2752360277 (Μαρία Παπανδριανού).