ΕυρώπηΑρχείο

Μαθητές του Ναυπλίου γίνονται ευρωβουλευτές

Mε την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλιέων και του Europe Direct Δήμου Ναυπλιέων δίνεται ευκαιρία στους μαθητές της πόλης να αποκτήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία καθώς το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-I.R.T.E.A. θα πραγματοποιήσει προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ “EUropa.S T.E.EN.S. – EUropa Simulation – Training Europeans Enhancing Solidarity”.

Στον Δήμο Ναυπλιέων η Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί και τις δυο ημέρες απο 10:00 εως 16:00 στο Ignatia Hotel με τη συμμετοχή μαθητών των Σχολείων: Μουσικό Σχολείο Αργολίδας, ΓΕΛ Αγίας Τριάδας, 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου και 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου και υποστηρίζεται από το Δήμο Ναυπλιέων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Ναυπλιέων. 

Στόχος του Έργου είναι η γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εμβάθυνση των μαθητών στον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και λήψεως αποφάσεων, καθώς και η ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη μέσα από ένα «παιχνίδι ρόλων» βασισμένο στη μη τυπική μάθηση, με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την επιχειρηματολογία, αναδεικνύοντας τις δικές τους ιδέες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτού. Έπειτα από την πραγματοποίηση των δράσεων του Έργου σε όλους τους προαναφερθέντες Δήμους, προβλέπεται η πραγματοποίηση ενός Δομημένου Διαλόγου στην Αθήνα με τη συμμετοχή των 5 μαθητών από κάθε Δήμο που ξεχώρισαν με τη συμμετοχή τους στην τοπική Προσομοίωση.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, στους χώρους του οποίου θα φιλοξενηθεί ο Δομημένος Διάλογος στην Αθήνα την Παρασκευή 29 Μαρτίου και τα αποτελέσματα αυτού, όπως και υλικό που θα προετοιμάσουν οι μαθητές αναμένεται να ενταχθεί στην καμπάνια για τις Ευρωεκλογές του 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.