ΚοινωνίαΑρχείο

Η ΕΛΜΕ Αργολίδας διαφωνεί με την προτεινόμενη ύλη των Πανελλαδικών

Με αφορμή την ανακοίνωση της πρότασης του ΙΕΠ για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 και σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στον Τύπο η ΕΛΜΕ Αργολίδας επισημαίνει τα εξής:

«Η (μικρότερη ή μεγαλύτερη) αύξηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων με διατήρηση του υπάρχοντος εξεταστικού συστήματος οδηγεί σε εντατικοποίηση και κλιμάκωση της αποστήθισης, η οποία, βέβαια, δεν θα περιορίσει την παραπαιδεία, αλλά αντίθετα θα πλήξει τους μαθητές των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.

Η διατήρηση ξεπερασμένων διδακτικών βιβλίων (χαρακτηριστική η σχετική παραδοχή του Υπουργού σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με το βιβλίο της Κοινωνιολογίας) και η προσπάθεια κάλυψης των αναγκών με λύσεις εκ των ενόντων φανερώνει προχειρότητα και προσπάθεια να παρουσιαστεί πάση θυσία κάποιο μεταρρυθμιστικό έργο εις βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιμετώπιση του θέματος επιβεβαιώνει η επίκληση της έλλειψης χρόνου και κονδυλίων για την αλλαγή των διδακτικών βιβλίων.

Σε αυτές τις συνθήκες τόσο οι προτάσεις για ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όσο και η παράθεση προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ φανερώνουν σκόπιμη άγνοια της πραγματικότητας του Γενικού Λυκείου. Ο ίδιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για τη Γ΄ τάξη ακυρώνει οποιαδήποτε απόπειρα διεύρυνσης των μαθησιακών μεθόδων και αποτελεσμάτων πέρα από τον στόχο της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το πρόβλημα του Γενικού Λυκείου παραμένει η αποδυνάμωση του αυτόνομου μορφωτικού ρόλου του ως βαθμίδα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές.

Σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, διεκδικούμε «Ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης σ’ όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου – ουσιαστική αποδέσμευση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων με ενίσχυση της βασικής γνώσης – απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις και μεταβατικό διάστημα μέχρι να επιτευχθεί η ελεύθερη πρόσβαση στην Γ/θμια εκπαίδευση με πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων.»

Αντίθετα, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει ολοκλήρωση των βασικών γνώσεων γενικής Παιδείας στη Β΄ Λυκείου και μια Γ΄ Λυκείου με καθαρά προπαρασκευαστικό χαρακτήρα για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο μέχρι τώρα στρεβλός χαρακτήρας της Γ΄ Λυκείου νομιμοποιείται χωρίς την ισόρροπη ανάπτυξη μαθημάτων προσανατολισμού και γενικής παιδείας.

Ο υποβιβασμός όλων των ειδικών μαθημάτων δεν καλύπτει τις υψηλού επιπέδου ανάγκες των μαθημάτων αυτών στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθιστώντας μονόδρομο την προσφυγή στην φροντιστηριακή εκπαίδευση με αποτέλεσμα την οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών.

Εν τέλει η αποσπασματικότητα και οι αντιφάσεις των ανακοινώσεων για τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στο Λύκειο φανερώνουν την απουσία συνολικού σχεδιασμού και ξεκάθαρου στόχου».