ΚοινωνίαΑρχείο

Ανανεώσεις αδειών αλιείας στην Αργολίδα

Tο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Αργολίδας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου 4597/2019 (ΦΕΚ 35 Α΄/28-2-2019) οι άδειες αλιείας των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θα ανανεώνονται το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους της ισχύος τους από τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/7.4.2015 (Β΄ 695) απόφασης.

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ θα ενημερώνει πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειας τους.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στη διαδικασία ανανέωσης της άδειας αλιείας των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών επαγγελματιών αλιευτικών σκαφών διότι η υποβολή στοιχείων της αλιευτικής δραστηριότητάς είναι υποχρεωτική για όλα τα αλιευτικά σκάφη χωρίς εξαίρεση.

Παρακαλούνται όλοι οι αλιείς ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών να επικοινωνήσουν άμεσα, και οπωσδήποτε εντός του επόμενου μήνα, για πληροφορίες και διευκρινίσεις τόσο με τους συλλόγους αλιέων που έχουν ήδη ενημερωθεί όσο και με το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Αργολίδας στα τηλέφωνα: 2752360292 (Λαμπρόπουλος Ε.), 2752360278 (Ράπτης Γ.).