ΚοινωνίαΑρχείο

Παρατείνονται οι εγγραφές για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Παράταση των εγγραφών για τη συμπλήρωση κενών θεσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου γίνεται για τους μαθητές και μαθήτριες στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι ειδικότητες στο ΚΕΤΕΚ Αργολίδας είναι:

1 Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
3 Μαγειρικής Τέχνης
4 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
5 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι
Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση
άλλης ειδικότητας.

β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 έως 2003.

Δικαιολογητικά
α) Αίτηση
β) Τίτλος Σπουδών
γ) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας).

ΚΕΤΕΚ Αργολίδας
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους – Ναυπλίου,
Τύρινθα Αργολίδας / Τ.K. 21100, τηλ. 27520-28675,28654,27681)